Insändare Svar på ”Hörselklass är bäst för barnen”, 8/12.

I mitten av 1970-talet vikarierade jag som hörsellärare. Jag åkte runt till olika skolor, där det fanns barn med hörselproblem integrerade i vanliga klasser. Jag håller fullständigt med Michaela och Jörgen Tinnerholm, att hörselklass är bäst för dessa barn, det är min erfarenhet.

Det var ”inne” då, på 70-talet, att alla barn med olika specifika problem, skulle integreras i vanliga klasser. Man trodde då att det var bäst för barnen och tänkte tydligen inte på att de missade väldigt mycket av det som sades i klassrummet. Min uppgift då, var att gå ut i ett enskilt rum med det barn som hade hörselproblem och i lugn och ro gå igenom allt som hen inte hade hört eller förstått.

Det var mycket i skolan som förstördes av olika idéer och förändringar som genomfördes på 70-talet.

Åsa Fahlbeck

pensionerad lärare