Föreningsnotis

Så här skriver du en föreningsnotis

25 april 2014 11:17

Mejla föreningsnotiser till notis@corren.se
 
TÄNK PÅ FÖLJANDE:
1. Inled alltid med föreningens namn, t ex Linköpings akvarieförening beslöt vid möte...
2. Notisen ska skildra vad nytt som skett på det senaste mötet.
3. Den ska ge information om verksamheten.
4. Den ska vara kort.

Nyheter kan till exempel vara: Om något ovanligt hänt på mötet, en gäst som talat, ett uppträdande, en ny aktivitet, att någon avtackas för långt jobb, att man haft auktion och vad det gett i pengar, att pengar samlats för ett speciellt syfte eller att en lokal ska byggas om.

Det är inte en nyhet att redogörelser läses upp, att kaffe dricks, att ordföranden hälsar välkommen eller att förhandlingar hålls.

Vid årsmötetreferat gäller:
Ordförandens namn (nyvald eller ej) måste vara med, gärna också vice ordföranden, kassör och sekreterare liksom alla nyval. Suppleanterna får däremot inte plats.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!