Internationellt samarbete behövs nu mer än någonsin. Särskilt med tanke på vår tids utmaningar när det gäller fred och säkerhet och att motverka klimatförändringarna. USA:s president Donald Trump kanske inte håller med – men det internationella samarbetet är också särskilt viktigt när det gäller handel.

Världshandelsorganisationen, WTO har länge spelat en nyckelroll för ett regelbaserat och förutsägbart handelssystem. Men idag kärvar WTO-systemet rejält, till den nivån att systemet riskerar att bli fullständigt obsolet.

Skälen är många. Bland annat blockerar USA tillsättningen av nya domare för tvister mellan WTO-medlemmar, vilket gör att hela systemet riskerar att förlora i trovärdighet. Kina följer varken andan eller principerna i WTO, vilket skapat stora svallvågor av problem och amerikanska ståltullar. Vidare får högaktuella frågor som till exempel digital handel inte tillräcklig uppmärksamhet, på grund av WTO-systemets oförmåga att hantera viktiga, svårlösta knutar.

Det blir alltmer tydligt att WTO måste moderniseras. Ett mer modernt, inkluderande och förutsägbart WTO är ett måste för en rättvis och regelbaserad handel som är till gagn för alla. Med de globala utmaningar vi står inför krävs också bättre samstämmighet mellan vårt handelssystem och FN:s globala mål för hållbar utveckling och klimatmålen i Parisavtalet.

Utan ett fungerande internationellt handelssystem på plats så står vi inför en situation där bara de starka vinner, på bekostnad av världens övriga länder. Därför är det viktigt att se till att WTO reformeras och faktiskt fungerar.

Europaparlamentet antog nyligen en ståndpunkt som lägger press på EU-kommissionen att tillsammans med andra WTO-medlemmar förändra systemet till det bättre. Under G20-mötet nyligen kunde också ledarna för världens dominerande ekonomier enas om att WTO behöver reformeras. Det är ett viktigt steg, men sedan gäller det att faktiskt komma någonvart.

Det rör inte bara WTO, världen behöver mer internationellt samarbete och politik som leder till investeringar, socialt ansvarstagande, hållbar utveckling och bidrar till fler arbetstillfällen. För det krävs politiskt ansvarstagande och ledarskap – nationellt såväl som internationellt.

Aleksander Gabelic (S)

Europaparlamentariker