Vindkraften - ett sänke för elförsörjningen

Vattenkraften och kärnkraften har i årtionden försett landet med billig och leveranssäker el. Det är vettlöst att satsa 300 miljarder kronor i subventioner på vindkraft anser Jonny Fagerström från Föreningen Svenskt Landskapsskydd.

4 januari 2011 08:48

Maud Olofsson ondgör sig i flera tidningar över att vindkraftsutbyggnaden går trögt. Sverige har en i grunden gynnsam elförsörjning. Vattenkraften och kärnkraften har i årtionden försett landet med billig och leveranssäker el. Elproduktionen är dessutom till 97 procent koldioxidfri. Att satsa 300 miljarder kronor i subventioner på vindkraft är därför helt vettlöst.

Särskilt som den summan skulle kunna räcka till sex moderna kärnreaktorer i enlighet med regeringens intentioner om ny kärnkraft eller till energieffektivisering av en miljon bostäder.

Maud Olofssons utgjutelser över kärnkraften är en kontext som hennes parti är ansvarigt för. Centern medverkade 1997 i energiuppgörelsen med (S) och (V). Konsekvenserna för elförsörjningen blev förödande. Bland annat beslutades det om att lägga ned Barsebäck vilket i sin tur fått till följd en kraftig obalans mellan norra och södra Sverige. Sverige förlorade omkring 10 terawattimmar (TWh) i elproduktion med enorma kostnader som följd.

Ringhals, Forsmark och Oskarshamn ställdes också inför stora osäkerheter och hot om omedelbar nedläggning alternativt en drift på obestämd tid, vilket ställde planering, modernisering och underhåll på ända. Kompetensen hade också eroderat genom åren av stopplagar och osäkerhet. Konsekvenser som man dras med än idag. Vilket företag vill satsa på utveckling, modernisering och ökad säkerhet med sådana förutsättningar? Det är alltså till stora delar Centerpartiets energipolitik som vi nu ser resultatet av.

Vindkraftslobbyn ifrågasätter också i en riksomfattande kampanj mot Försvarsmakten kravet på vindkraftsfria områden kring flygplatser. Att radar och vindkraft inte går ihop är inget nytt problem vilket man försöker påskina. Frågan diskuteras worldwide och är i första hand en flygsäkerhetsfråga och inte energi- och klimatpolitik. De 1 000 vindkraftverk man vill bygga runt våra flygplatser sparar 2 miljarder kronor per år åt elkunderna så länge de inte byggs.

Vid förra vinterns högsta förbrukningstopp klockan 17-18 den 8 januari 2010 var den totala elförbrukningen 26 200 megawatt (MW), samtidigt bidrog vindkraften med 310 MW. Vindkraften bidrog alltså med omkring en (1) procent av den svenska elförbrukningen vid tillfället. Vid eftermiddagstoppen den 21 december 2009 bidrog vindkraften med ca 100 MW. Den totala förbrukningen var då omkring 25 800 MW. Vindkraftens bidrag blev alltså knappt 0,5 procent av den totala elförbrukningen trots att vindkraft uppgår till totalt 5 procent av den installerade effekten i landet. Vindkraftens effektivitet var vid tillfället endast 6 procent av sin installerade effekt. Hade även vattenkraften och kärnkraften uppvisat samma katastrofala brist på effektivitet som vindkraften hade det svenska samhället kollapsat.

JONNY FAGERSTRÖM, FÖRENINGEN SVENSKT LANDSKAPSSKYDD

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!