Vi muslimer är ingen homogen grupp

Det är skrämmande att några män som tolkar Koranen tillåts representera en halv miljon muslimer i Sverige. Det är dags för oss invandrare från muslimska länder att träda fram och berätta vad vi vill, skriver EFFAT MIRSAFDARI.

5 januari 2010 02:00

Den växande muslimska befolkningsgruppen i Sverige och i Europa har lett till diskussioner om minareter, halalkött, kvinnors rättigheter inom islam och mycket annat. Precis på samma sätt som det talas om invandrare som en homogen grupp, pratas det också om muslimer som en homogen grupp. Begreppet muslimer används alltför ofta som ett kollektivt begrepp för alla som är födda i ett muslimskt land.

Det finns i dag 400 000 - 500 000 muslimer i Sverige, en stor grupp människor från vitt skilda länder och kulturer med olika bakgrund, språk och trosuppfattning. Trots detta lyckas vi stoppa in alla i ett fack och betrakta dem som en enda stor och mycket homogen skara. Detta måste få ett slut! Att prata om muslimer som en grupp har lett till att några få organisationer fått representera alla Sveriges muslimer under en lång tid. Betänk om de kristna i Sverige skulle sägas vara representerade av exempelvis en stor kyrka som Pingströrelsen.

Vi sekulariserade (troende och icke-troende) muslimer har flyttat till Sverige och övriga Europa för att vi har upplevt förtrycket av att fundamentalister och traditionalister fått makt i våra länder. Att några män sitter och tolkar Koranen och vi ska rätta oss efter deras tolkning år 2009 i en av världens mest utvecklade demokratier är skrämmande. Att regering efter regering utan någon diskussion anser att de är representanter för en halv miljon människor och vänder sig till dem i varje fråga och rådfrågar dem är också skrämmande.

Många sekulariserade muslimer anser att religion är en privatsak och tar avstånd från de organisationer eller personer som menar att deras tolkning av religionen står över demokratin.

Vem har gett dessa herrar (för det är ju mest herrar) mandat att sätta sig över en halv miljon människor och tala om för dem vad de ska göra?

Det är dags för oss invandrare från muslimska länder att träda fram och berätta för det svenska folket att vi vill sida vid sida med dem kämpa för demokratiska grundvärderingar. Vi är fria människor som vill leva i en fredlig värld utan krig, terror och religiös påtryckning. Vi respekterar svenska lagar och regler. Vi tycker att vi ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter som alla andra i samhället. Vi accepterar aldrig att någon tolkning av religion ska stå över demokratin.

Det är viktigt att vi väcker den här debatten. Många gånger ser vi att främlingsfientliga partier vinner mandat på grund av vissa fundamentalister som tror sig fått mandat att representera alla Sveriges muslimer.

Jag tror att det är på tiden att vi höjer rösten och stoppar fundamentalisterna!

Effat Mirsafdari

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!