Den nationella politiken formas bäst utifrån att se och förstå de olika behov som finns ute på svenska landsbygder. Det är därför jag sedan två år tillbaka har rest runt i vårt fantastiska land på min Sverigeresa och besökt över 100 landsbygdskommuner. De intryck och inspel jag får blir sedan en viktig del i utformandet av våra politiska förslag.

Sverige är ett avlångt och delvis glesbefolkat land. Som född, uppvuxen och fortfarande boendes i byn Karungi i Tornedalen vet jag att möjligheterna och utmaningarna ser lite olika ut mellan våra landsbygder. Men många saker förenar dem också. Landsbygden har försakats under lång tid av olika regeringar, av olika kulör. Klyftan mellan land och stad kommer ta tid att sluta. Vi kommer inte lösa detta på en mandatperiod, inte på två, kanske inte ens på tre.

Samtidigt som den här klyftan finns så möts jag nästan alltid av framtidstro, entreprenörskap och stolthet bland de som bor på landsbygden. Det här ska vi ta vara på när vi nu har lagt om kursen för landsbygden Det är också därför som landsbygdspropositionen som regeringen har gått fram med har ett särskilt fokus på företagande och jobb. Med anledningen av landsbygdspropositionen satsar vi på:

- Förbättrad digitalisering hos företag på landsbygden.

- Förbättrade möjligheter till finansiering för landsbygdsföretag.

- Innovation. Ofta är det svårt för företag på landsbygden som har längre till marknaderna att få hjälp med att utveckla sina idéer och ta del av ny kunskap. Det vill regeringen ändra på.

- Kompetensförsörjning. Ett stort problem som jag ofta möter är hur svårt företag har att få tag på personal med rätt utbildning. Regeringen vill både öka möjligheterna till distansutbildning och se över frågan om avskrivning av studielån för den som bor på landsbygden.

Vissa förslag har redan förverkligats och andra kommer regeringen fatta beslut om under våren. Regeringen har avsatt 1,5 miljarder för 2019 och 2020, därefter 400 miljoner kronor årligen.

Det är viktigt att komma ihåg att landsbygdspropositionen bara är ett av flera verktyg för att vända utvecklingen på landsbygden. Till propositionen ska till exempel läggas historiska mångmiljardsatsningar på bredband, på service på landsbygden, på ökad statlig närvaro, på lärcentra, på livsmedelsstrategin och på lanthandlare och mycket mer.

Vi är dock självklart inte nöjda, utan det här är bara början! Vi har visserligen lagt om kursen men vi är definitivt inte färdiga. Men riktningen är alltjämt tydlig; nu ska klyftan mellan landets olika delar slutas. Det är viktigt för ett land som håller ihop – det är den svenska modellen!

Sven-Erik Bucht (S)

landsbygdsminister