Öppna för fotoförbud

Polis eller räddningstjänst kan behöva befogenheter att utfärda fotoförbud, skriver SD med anledning av en uppmärksammad drunkningsolycka nyligen.

13 juni 2018 05:00

I ett vida uppmärksammat Facebook-inlägg kunde polisen i Örebro alldeles nyligen rapportera om en ung man som förlorat livet i en drunkningsolycka. Att en yngre person med hela livet framför sig förlorat livet är tragiskt nog, men det som gjorde fallet än mer skakande var beteendet och reaktionerna hos många av de personer som vistades på platsen i samband med räddningsarbetet.

Enligt polisen var det flera personer som störde räddningsinsatsen genom att blockera vägen för att kunna filma eller fotografera händelseförloppet. På plats fanns även vuxna personer, vilka lyfte upp sina barn "för att de skulle se bättre". Detta innebar att polisen var tvungen att sätta av viktiga resurser för att hålla bryggan fri från nyfikna badgäster, för att på så sätt göra plats åt räddningstjänsten.

Många upprörda röster har höjts med anledning av ovanstående – och det med all rätt. Inte nog med den totala bristen på hyfs och respekt så verkar många inte förstå att man genom detta agerande försvårar polisens och räddningstjänstens arbete med att rädda människoliv. Och till vilket pris egentligen?

Vid nyår infördes det nya brottet olaga integritetsintrång, som bland riktar sig mot kränkningar på nätet och spridning av bilder på olyckor där enskilda personer syns. Sverigedemokraterna menar dock att om detta inte visar sig tillräckligt för att på allvar ta itu med den här typen av beteende så är vi öppna för att diskutera en utvidgning av lagen. Ett förbud mot att olovligen sprida bilder på utsatta personer är ett steg i rätt riktning, men i fall som dessa kan det även vara aktuellt med att polis eller räddningstjänst får befogenheter att utfärda fotoförbud. Utöver detta behöver polisen även tydliga och tillräckliga befogenheter att avvisa obehöriga människor från platsen – även handgripligen om så krävs.

Vi är övertygade om att de allra flesta förstår vikten av att polis och räddningstjänst får utföra sitt arbete ostört, men i de fall där enskilda individer inte respekterar detta är vi beredda att vidta nödvändiga åtgärder. Det handlar trots allt om människoliv.

Adam Marttinen (SD)

rättspolitisk talesperson

Markus Wiechel (SD)

riksdagsledamot Östergötland

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!