Replik på "Appläkare driver på oron", 13/10.

Ellen Aguirre (S), regionfullmäktigeledamot från Linköping, skriver i en debattartikel att digitala vårdgivare skulle skriva ut antibiotika alltför lättvindigt. För att underbygga nulägesbeskrivningen hänvisar hon till 1,5 år gammal data, vilket gör påståendena i debattartikeln felaktiga.

Det stämmer inte att vi på KRY skriver ut för mycket antibiotika. Tvärtom så ligger vår antibiotikaförskrivning bra till i förhållande till de riktlinjer som är satta av Strama. Vid flera jämförelser av antibiotikaförskrivning för specifika diagnoskoder så kan vi se att KRY skriver ut mindre mängd antibiotika än i den fysiska vården. Då vi på KRY arbetar digitalt kan vi lättare än andra vårdgivare följa upp vår förskrivning av antibiotika. Våra system signalerar i realtid eventuella avvikelser i journalföringen vilket gör att vi kan gripa in direkt om felaktig förskrivning sker.

När Region Jönköping granskade KRY i början av 2017 fanns redan tydliga riktlinjer som sa att diagnos lunginflammation inte får ställas via KRY. Av de totalt 30 000 patientärenden KRY hanterade under granskningsperioden så rörde endast 0,8 promille diagnostisering och behandling av lunginflammation. Detta följdes upp och åtgärdades direkt. När Region Jönköping kort därefter gjorde en omgranskning av KRY hade regionen inga vidare anmärkningar – istället kunde man konstatera att vi på bara några veckor avsevärt förbättrat oss. Idag handlägger vi fortfarande inte lunginflammation på KRY.

KRY och Strama har olika syn på om halsfluss kan diagnostiseras i ett digitalt vårdmöte eller inte. Vi bedömer att vi kan behandla halsfluss på ett patientsäkert sätt på KRY. Efter en medicinsk utvärdering av patientens tillstånd, via video och bild, skickar vi alltid patienter med misstänkt halsfluss på provtagning på labb innan vi eventuellt sätter in antibiotika. Det innebär att vår förskrivning av antibiotika för halsfluss alltid har provtagningsunderlag, precis som i den fysiska vården.

Joakim Röstlund

medicinskt ansvarig läkare på KRY