Integriteten kränks gång på gång

En ny rapport från Datainspektionen visar att respekten för personlig integritet brister på många håll. SKL i Linköping är av de myndigheter som får kritik, skriver Anton Nordenfur, Piratpartiet.

28 maj 2013 06:33

Datainspektionen har nyligen släppt 2012 års rapport över integritet i Sverige. De 68 sidorna är en dyster konstatering att respekten för personlig integritet är på aktivt förfall i vårt land. På sida efter sida lyfts många exempel på fall där speciellt våra egna myndigheter och politiker helt saknar respekt för medborgarnas rätt till sin integritet och till sitt privatliv.

Detta bekräftar ännu en gång den trend vi i Piratpartiet talat om i flera år. Vi ser ökad övervakning av anställda utan tillstånd, uthängning av oskyldiga på webbplatser, poliser som brister i lagringen av personuppgifter, och dussintals andra exempel.

Ett enda av dessa fall vore orsak för oro, och tillräcklig för att rikta skarp kritik och föra seriös samhällsdebatt. Att det är så utsträckt som rapporten tyder på är helt katastrofalt. Flera av exemplen visar på allvarlig kriminell verksamhet från myndighetshåll. Statens Kriminaltekniska Laboratorium i Linköping kritiseras för att systematiskt ha fört olagliga register över DNA-prover. Myndigheter har aktivt undantagits regler och lagar som gäller för vanliga medborgare, på ett vis som helt enkelt inte får ske i en demokrati.

Piratpartiet har arbetat för stärkt integritet som en av våra centrala frågor sedan grundandet. Vi kämpade aktivt mot FRA-lagen, som införde en systematisk massövervakning av medborgarnas privata kommunikation. Våra Europaparlamentariker arbetar just nu hårt med att Sverige ska få behålla sin starka personuppgiftslag, nu när EU tar fram Dataskyddsförordningen, som ska gälla för alla medlemmar i unionen.

Integritetsfrågorna behöver komma upp på den politiska dagordningen, vilket Datainspektionens rapport verkligen bekräftar. Vi står i dagsläget i en situation där riksdagspartierna tydligt misslyckats med integritetspolitiken, och där Piratpartiet är den enda chansen för en förändring.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anton Nordenfur Ordförande Piratpartiet Linköping