Höj taket i a-kassan

Till ett försvar för reformeringen av a-kassan och sjukförsäkringen ansluter sig riksdagsmannen STAFFAN DANIELSSON. Men han är öppen för en framtida höjning av taket i a-kassan, och en skattesänkning för pensionärer.

13 januari 2010 00:00

Ett gott, rättvist och solidariskt samhälle på frihetens och demokratins grund måste bygga på de liberala värderingarna och på marknadsekonomins fundament. Även om det finns en bred samsyn om detta i Sverige och i stora delar av världen i dag, så finns det fortsatta tveksamheter på vänsterkanten som gärna återfaller i ett tänkande präglat av planekonomi, förstatliganden och världsrekordhöga skatter som höjden av rättvisa och solidaritet.

Raden av återställare som de rödgröna egentligen är ute efter är förskräckande. Egentligen vill de säkert ta bort alla jobbskatteavdragen och alltså höja inkomstskatten med 1 500 kronor per månad och mer för människor i vanliga inkomstlägen. Man vill även ta bort HUS-avdraget för hushållsnära tjänster och återinföra förmögenhetsskatten som driver kapital ur Sverige.

Inför 2010 och valet är det viktigt för centerpartiet och för alliansen, att nå ut inte bara med sin starka prioritering av jobb och företagande, marknadsekonomi och konkurrenskraft i Sverige. Men även frågan om den rättvisa och solidaritet och trygghet som samhällets skyddsnät ska garantera medborgarna, och som verkligen centerpartiet och alliansen står för.

Reformeringen av a-kassan och sjukförsäkringen var helt nödvändig. Det var inte rimligt med 140 nya förtidspensionärer per dygn, totalt över 550 000 i brinnande högkonjunktur år 2006. Det var inte rimligt med 200 000 långtidssjukskrivna då. Nu är siffran 100 000. Det var inte bra att efter ett års sjukskrivning med 80 procents ersättning förtidspensionera människor med 64 procents ersättning, regelmässigt för resten av livet. Det är bra med en bortre gräns för sjukskrivningar, då omprövning av situationen görs mot arbetsmarknaden, och för förtidspension eller fortsatt sjukskrivning.

Under nästa mandatperiod är det min uppfattning att centerpartiet ska arbeta för:

ºAtt a-kassan görs allmän och tillgänglig för alla som arbetar eller söker arbete

º Att a-kassetaket höjs. Det är 18 700 kronor per månad sedan många år, och det ­vore rimligt att höja till över 20 000 kronor.

ºAtt skatten sänks i flera steg för pensionärerna.

ºAtt ungdomars inträde på arbetsmarknaden underlättas genom lägre ingångs­löner och förändring av LAS.

ºAtt försörjningsstödet (socialbidraget) inte bara ger rätt att inneha TV utan också ha tillgång till dator och Internet. Utan detta stängs man delvis utanför samhället i olika avseenden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!