I en debattartikel (21/4) lyfter den politiska majoriteten i Region Östergötland fram sin oro över att de hälso- och sjukvårdande verksamheterna går med stora underskott. Detta underskott kan minskas om fysioterapeuter används bättre inom hälso- och sjukvården.

Lågt räknat handlar vart tionde besök hos allmänläkare om smärta och problem i rörelseorganen. Om dessa patienter besöker en fysioterapeut direkt, vilket är möjligt då det är remissfritt, frigörs resurser. Ett besök hos fysioterapeut kostar mindre än hälften av ett besök hos en allmänläkare. Beräkningar som fack- och professionsförbundet Fysioterapeuterna gjort visar att det lågt räknat handlar om minst en miljard kronor årligen som kan frigöras. Goda exempel på detta finns bland annat i Skåne och Västerbotten med tids- och kostnadsbesparingar som resultat när fysioterapeuten är primär bedömare och där patientens upplevelse och samverkan med övriga i det multiprofessionella teamet är centralt. Alltså en bättre och effektivare hälso- och sjukvård!

Detta ligger helt i linje med Region Östergötlands utvecklingsarbete ”Framtidens bästa primärvård” där man vill stärka primärvårdens attraktionskraft för medborgarna. Att stärka fysioterapeuters roll som första instans för patienter med besvär i rörelseorganen skulle spara stora resurser inom hälso- och sjukvården, samtidigt som det skulle förbättra tillgänglighet och kvalitet för patienterna.

Därför uppmanar vi Region Östergötland att ta tillvara den kraft som fysioterapeuter besitter och de goda exempel som finns. Det kommer visa sig att det lönar sig, både för patienterna och för ekonomin. Vi fysioterapeuter kan och vill bidra till att skapa en jämlik hälsa för länets alla invånare.

Stefan Jutterdal

ordförande Fysioterapeuterna

Mikael Hjerne

distriktsordförande Fysioterapeuterna Östergötland