Enligt ny statistik från Naturvårdsverket har utsläppen ökat med 3,6 procent första kvartalet i år, jämfört med samma period förra året. Vi måste istället minska koldioxidutsläppen med 5–8 procent per år för att nå de nationella klimatmålen.

Från 1990 års nivå reducerades koldioxidutsläppen i Sverige med cirka 20 procent fram till 2014. Sedan MP och S tillsammans varit ansvarig för dessa frågor under innevarande mandatperiod har tyvärr denna goda utveckling stannat av och utsläppen öka igen.

Under vår tid i majoritet i Linköping satte vi upp tuffa mål för omställning till ett klimatsmart Linköping. Vi satte upp målet om koldioxidneutralitet 2025. Ett mål som sedan hela kommunfullmäktige ställde sig bakom. Tyvärr har nuvarande majoritet inte lyckats leva upp till att förverkliga dessa mål.

Vi kan se en utveckling i Linköping där klimatbokslutet visar på försämrade resultat såväl 2016 som 2017. Knappast i överensstämmelse med MP:s stolta uttalade om sina framsteg i klimatarbetet.

Ser vi på produktionen av el i Tekniska verkens anläggningar så har det aldrig producerats så lite förnybar el från vindkraft, vattenkraft och kraftvärme under den senaste 10-årsperioden som det gjorts under 2016 och 2017. Produktionen har varit cirka 20 procent lägre för dessa 2 år. Detta ska ställas mot de storstilade planerna som majoriteten med MP i spetsen utlovade vid förra valet och i sina budgetförslag där man lovade jättesatsningar på vindkraft. Av detta har vi hittills inte sett någonting.

Nu är det dags för handling istället för tomma löften. Centerpartiet i Linköping har därför tagit fram ett 7-punktsprogram för en kraftfull satsning på ett klimatsmart Linköping:

1. Vi lovar att den förnybara elproduktionen ska öka med 100 procent till 2025 jämfört med produtionsutfallet 2017. Dvs från 444 GWh till minst 900 Gwh förnybar el.

2. Vi lovar att tiodubbla Tekniska verkens vindkraftsproduktion från ca 30 Gwh till 300 Gwh 2025. Hälften av denna ökning ska ske under nästa mandatperiod.

3. Vi lovar en fortsatt utbyggnad av solel och effektivisering av vattenkraften.

4. Vi lovar att starta försök med koldioxidlagring i syfte att plocka bort en del av den koldioxid som uppstår i andra delar av kommunen.

5. Vi lovar att öka byggandet av hus i trä för att där binda ytterligare koldioxid.

6. Vi lovar att ta fram en trafikplan som optimerar trafikflödena för att minska utsläpp från bilar och bussar, genom bättre trafikflöden och en bättre sammanhållen strategi för gångare, cyklister, bilister, bussar och varutransporter.

7. Vi lovar att genom aktivt påverkans- och informationsarbete förändra Linköpingsbornas beteende i syfte att alla tillsammans ska uppnå målet om koldioxidneutralitet i Linköping 2025.

Nu går vi från miljöprat till verkstad.

För centerpartiet i Linköping

Gösta Gustavsson