Nytt betygssystem ökar rättvisan

När betygen sätts inför sommaren är oron alltid stor, men det nya betygssystemet kommer på sikt att fungera bättre, skriver Carina Boberg (FP).

13 juni 2012 05:53

Många elever oroar sig för att inte få betyget som de har hoppats på. Många lärare är oroliga för att få kritik för sin betygssättning - av lärare och föräldrar som tycker att betygen är för låga och av Skolinspektionen för att betygen är för höga. Detta läsår har ett helt nytt betygssystem sjösatts och oron är högre än tidigare. Det är dock min övertygelse att det nya betygssystemet kommer att leda till en rejäl minskning av såväl lärares som elevers oro.

Det nya betygssystemet är på många sätt bättre än det gamla. Det innehåller fler betygssteg, A-F. Med fler betygssteg ökar precisionen och därmed rättvisan i betygssättningen. Med fler steg blir det också lättare för elever att med en extra ansträngning höja sitt betyg. Hur många elever har tidigare inte känt besvikelse i att få höra av sin lärare att man förtjänat ett VG+ utan att kunna få något för det där pluset, eller känt att en ansträngning skulle leda till att man går från G till G+, men att steget upp till nästa betygssteg är alltför stort och att det inte är värt mödan?

Med det nya betygssystemet är också betygskriterierna mycket tydligare. Tidigare var de alltför luddiga, men genom att de nu förtydligats ökar rättvisan och likvärdigheten i betygssättningen. Det blir också tydligare för eleverna vad de ska lära sig och vad som krävs för att nå nästa betygssteg.

I samband med betygsreformen kommer elever som söker till högskolan med de nya betygen hamna i en annan kvotgrupp än de som söker med gamla betyg, för att ingen grupp ska missgynnas. När en reform genomförs för att bland annat öka rättvisan i systemet, så måste självfallet andra system anpassas så att inga högskolesökande känner sig missgynnade av reformen.

Oavsett hur väl reformer förbereds och hur mycket informationsmaterial som tas fram så kommer det alltid finnas en oro tills man vant sig vid det nya. Men när det nya betygssystemet väl har satt sig så är jag övertygad om att såväl lärare som elever kommer känna att betygssättningen är mer rättvis, ytterligare ansträngningar mer lockande och tydligheten större.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!