Kommunens uppdrag är att hålla skolorna öppna

Det är beslutat på nationell nivå av regeringen att skolorna ska vara öppna så mycket det går, eftersom barn och ungdomar far illa av att inte få gå till skolan under så här lång tid.

Mjölby 12 maj 2021 13:15
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till Elever från 6C på Vifolkaskolan "Vi kräver förändring – stäng skolorna nu" (7/5).

Smittskydd Östergötland och Mjölby kommun har, på samma sätt som övriga kommuner i Östergötland, löpande kontakt i frågor om smitta i skolan. Inom utbildningsförvaltningen följer vi dagligen frånvaron bland elever och personal, för att säkerställa kvaliteten i utbildningen och för att ha kontroll över smittläget.

 

Under en period var personalfrånvaron på Vifolkaskolan F-6 högre än vanligt. Rektor, verksamhetschef, medicinskt ansvarig skolsköterska och Region Östergötlands smittskyddsenhet hade en nära dialog för att utreda orsaken till frånvaron och om det fanns orsak att stänga skolan. 

Tillsammans gjordes bedömningen att det inte var aktuellt att stänga skolan ur smittspridningssynpunkt. Frånvaron berodde inte enbart på konstaterade fall av covid-19 bland personalen, utan många var hemma för att de följer de riktlinjer som nu råder – att stanna hemma även vid lätta symtom på förkylning, eller i väntan på provsvar. 

 

Personalfrånvaron var under några dagar besvärande, men tack vare goda insatser från arbetsledning och personal på skolan gick det att hålla skolan öppen och det blev aldrig aktuellt med nedstängning. 

Den bedömningen gjordes gemensamt av rektor och utbildningsförvaltningens krisgrupp efter samråd med smittskyddsenheten.

Christer Lordh, utbildningschef i Mjölby kommun

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Mjölby

Så blir årets studentutspring i Mjölby: "Här blir det inte lika trångt"

Insändare

Insändare: Elever på Vifolkaskolan i Mjölby: Stäng skolorna