Hur ska gymnasieeleverna nu kunna ta sig till skolan?

Busslinjer och kopparkablar – samma förakt för människor på landsbygden.

Ödeshög 14 maj 2021 07:15
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Östgötatrafiken har genomfört en utredning om kollektivtrafiken gällande Ödeshögs kommun. Den mynnar bland annat ut i att busslinjen mellan Ödeshög och Tranås ska läggas ned. 

De gymnasieelever som idag är helt beroende av denna busslinje för att komma till sina skolor överges helt. Det finns inga och ges inga alternativ till den nedlagda linjen. Detta kommenteras i utredningen med den cyniska formuleringen att ”det egentligen snarare handlar om att anpassa sig till en ny situation.”

 

Detta sätt att se på människor på landsbygden påminner om att telefonlinjernas kopparkablar tas ned innan det finns klart med en fungerande mobiltäckning. 

Att folk har svårt att sköta sina företag, sina kontakter med myndigheterna och att ringa 112 i en nödsituation ses mer som ”att anpassa sig till en ny situation” med Östgötatrafikens formulering. 

Tyvärr verkar uppfattningen finnas att människor på landsbygden inte är något att bry sig om då det gäller kollektivtrafik eller mobiltäckning.


Östgötatrafiken har gjort en sammanställning av de yttranden som inkommit vad gäller Trafikutredning Ödeshög. Man har synpunkter på yttrandena men svarar inte på hur gymnasieungdomarna längs linje 670 ska komma till sina skolor. 

”Det berörda området har tillgång till offentligt finansierad kollektivtrafik i form av närtrafik, vilket möjliggör både serviceresande, fritidsresande och turism då närtrafiken är öppen för alla.” Men närtrafiken får inte användas för resor till gymnasieskolan. 

Ska unga människor klara sig bra i yrkes- och samhällsliv så krävs idag att de går gymnasieskola. Varje kommun måste erbjuda möjlighet att gå i gymnasieskola, i egen eller annan kommun. 

 

Borde det inte vara en skyldighet för länstrafiken att ge rimliga möjligheter att resa till denna nödvändiga utbildning? Är inte detta en grundläggande samhällsservice som regionen genom länstrafiken borde tillhandahålla?

Nu är det upp till ledamöterna i regionens Trafik- och samhällsplaneringsnämnd att visa ansvar för hela regionens utveckling. Hur ser de folkvalda politikerna på den nonchalanta inställningen från Östgötatrafiken? 

Har inte regionens folkvalda ett ansvar för hela regionen, även för området från Ödeshög i riktning mot Tranås. Hur tänker man förklara för föräldrar och ungdomar att de framöver inte kommer att kunna ta sig till gymnasieskolan? 

Sture Brolin, ordförande Trehörna byalag

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Debatt

Debatt: Turtätheten ger Ödeshög goda förbindelser

Debatt

Debatt: Målet måste vara att även landsbygden utvecklas