Budgeten hotar kärnverksamheterna

Vi ser det återigen – budgetdisciplinen kopplar ett strypgrepp om kommunens kärnverksamheter.

Västerviks kommun 16 september 2019 08:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden förväntas inte kunna hålla sina respektive budgetar under detta år. På grund av detta tvingas de redan nu till så kallade sparåtgärder som i praktiken är nedskärningar av redan ansträngda verksamheter. Det ska sparas in på personal, lokaler, material med mera. Konsekvensen av detta är försämrad välfärd för kommunens medborgare, gamla som unga.

I budgeten som antogs på senaste kommunfullmäktige vill S, V MP, C och L att det ska skäras ner ytterligare en procent årligen i alla verksamheters budgetar. M, SD och KD vill skära ner dubbelt så mycket, två procent årligen. Detta kallar de för god ekonomisk hushållning och ansvarstagande. 

Samtliga av dessa partier skryter med de ”satsningar” man gör i sina respektive budgetförslag när de i själva verket skär ner med ena handen och ger smulor tillbaka med den andra. Detta är inte att ta ansvar, det är ett fruktansvärt hyckleri. Man låtsas vara generös på bekostnad av våra unga och gamla.

Socialisterna – Välfärdspartiet är det enda partiet som är emot nedskärningar i den kommunala välfärden. Vi lade ett budgetförslag där procentmålet slopas och verksamheterna skulle ges ett års andrum från nedskärningsvansinnet. Vad som krävs för att rädda välfärden i kommunen är dock att staten ger kommunerna mer pengar för att klara välfärdsuppdraget. 

Staten har stora ekonomiska överskott som borde användas –  detta skulle kunna bromsa förfallet av vård, skola och omsorg samt vara en välkommen kraftinjektion i ekonomin nu när vi går in i en lågkonjunktur. Våra styrande partier vill dock annorlunda –  vi kan förvänta oss höjda skatter och försämrad välfärd samtidigt! Det är hög tid att vi medborgare säger ifrån, vi behöver en ny ekonomisk politik!

 

August Asp, Socialisterna-Välfärdspartiet
Kerstin Gullbrand, Socialisterna-Välfärdspartiet
Stefan Nilsson, Socialisterna-Välfärdspartiet
Anders Södergren, Socialisterna-Välfärdspartiet
Jacob Hoffsten, Socialisterna-Välfärdspartiet

Ämnen du kan följa