Vi beklagar, men reglerna måste följas

Som projektledare för kyrkovalet i Linköpings stift vill jag klargöra bakgrunden till vad som skett.

Linköping 30 juni 2021 06:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

Jag har gjort så tidigare, i ett svar på en skrivelse från nomineringsgruppen. Men det svaret verkar inte ha nått Hans Palmlöf. 

Till att börja med vill jag beklaga det som har hänt och jag håller med om att det är viktigt att värna demokratin. Dock är det så att Svenska kyrkan och därmed även Linköpings stift har ett regelverk att förhålla sig till. 

Detta regelverk är till för att alla ska behandlas lika och att kyrkovalet ska genomföras på ett rättssäkert sätt. Vi stiftshandläggare har ingen makt att gå förbi detta regelverk.

 

Nomineringsgrupperna har precis som partierna i de allmänna valen ett eget ansvar att ta till sig reglerna för deltagande. Enligt dessa regler finns gruppen BA registrerad på kyrkomötesnivå, vilket gör det omöjligt för samma grupp att vara registrerad på lokal nivå, även om man kan kandidera lokalt. 

Det BA i Åkerbo församling skulle ha gjort var antingen att kontakta ledningen för BA och bett dem registrera en lokal kontaktperson, eller vänt sig till de BA-företrädare som finns på stiftsfullmäktigenivå. Jag har varit i kontakt med en av dem, som inte kände till att det fanns en nomineringsgrupp i Åkerbo. 

 

I kyrkovalets regelverk finns också tidsramar. Alla kandidater måste vara registrerade senast 15 april, och det ska göras av ombudet i ett digitalt system. Det räcker inte att skicka in ett papper eftersom ombudet/företrädaren/kontaktpersonen måste kunna legitimera sig med BankID. 

När kontaktpersonen hörde av sig till oss var 15 april redan passerat. Därmed fanns ingenting vi kunde göra utan att själva begå en allvarlig överträdelse. Vi har inte avvisat något möte före den 15 april, vilket insändaren påstår, och vi har inte motarbetat någon i avsikt att förhindra deltagande i kyrkovalet. 

Det som inträffat är mycket tråkigt för alla parter. Jag beklagar att BA i Åkerbo inte kommer att kunna ställa upp i årets kyrkoval. Förhoppningsvis kan nomineringsgruppen dra lärdom av det inträffade inför nästa val. 

Maria Bruto Ellhar, projektledare för kyrkovalet i Linköpings stift

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Resultatet i Linköpings kyrkoval • Liten grupp ökar mest • Lågt valdeltagande

Edvard Hollertz: Kyrkoval i en annan värld än den politiska

Insändare: Vinklade artiklar inför kyrkovalet

Albin Wiman: "Hon sa att hon tycker att homosexuella är så äckliga"

Debatt: För en inkluderande kyrka

Visa fler