Dags för samråd om Malmslätts utveckling

Vi har precis sammanställt ett förslag till fördjupad översiktsplan för Malmslätt och alldeles snart är det dags för samråd.

Malmslätt 6 april 2021 16:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till "När ska vi boende få lämna synpunkter?" (27/3).

Mellan 12 april och 11 juni går det bra att skicka in synpunkter till Linköpings kommun. Under samrådsperioden kommer hela den fördjupade översiktsplanen att finnas tillgänglig på kommunens hemsida (linkoping.se/planmalmslatt)

Där finns också all information om hur du kan kontakta oss med frågor, eller lämna in en synpunkt.

Processen med nytt miljötillstånd och framtagandet av den fördjupade översiktsplanen för Malmslätt är två parallella processer som har viktiga gränssnitt. 

Samrådsförslaget för fördjupad översiktsplan för Malmslätt utgår från nuvarande miljötillstånd för verksamheten på Malmen och Boverkets allmänna råd för militärt flygbuller.

När det gäller processen för miljötillståndet så är Försvarsmakten den ansvariga myndigheten. Även i denna process kommer det att finnas möjlighet för särskilt berörda att yttra sig i samband med samråd.

Helena Eide, översiktsplanerare, Linköpings kommun

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Insändare

Insändare: När ska vi boende få lämna synpunkter?

Insändare

Insändare: Ändra beskedet om markförsäljning i Malmslätt