Linköpingslistan: Höj inte färdtjänsttaxan

Ett förslag om höjd nivå på egenavgifter för färdtjänst har lyfts av samhällsbyggnadsnämnden i Linköping.

Linköpings kommun 9 juni 2021 13:13
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det aktuella förslaget innebär en betydande höjning av egenavgiften för färdtjänst för personer som reser kortare dagliga resor inom kommunen. Detta drabbar främst personer som är beroende av den service som färdtjänsten utgör, vilket i mångt och mycket är personer med funktionsnedsättning och pensionärer.

För dessa personer kommer en höjning enligt förslaget innebära en månatlig kostnadsökning för färdtjänst med cirka 300 kr. Detta är en betydande ökning för personer som ofta endast har en nettoinkomst om cirka 7 000 kr. 

 

I samhällsbyggnadsnämndens förslag anges varken hur många personer som drabbas av den föreslagna höjningen eller hur stor andel av dessa personers inkomster de ökade kostnaderna utgörs av.

 Linköpings kommun redovisade ett resultat om cirka 576 mkr för år 2020 och enligt den senaste prognosen beräknas resultatet för 2021 uppgå till samma nivå. 

 

Mot bakgrund av detta bör extra kostnader som kommunen har med anledning av ny upphandling av färdtjänst belasta kommunen. Med dessa höga kommunala överskott finns det ingen anledning att höja färdtjänsttaxan för funktionshindrade och pensionärer. Kommunfullmäktige bör avvisa förslaget.

Peter Trygg, Linköpingslistan
Jaleh Ramezani , Linköpingslistan

Ämnen du kan följa
Färdtjänsten i Linköping
Insändare

Insändare: Det borde inte vara så svårt att få färdtjänst

Insändare

Insändare: Politiker, kom ut i vår vardag och lyssna

Insändare

Insändare: Så sitter vi där igen, i vår ensamhet

Insändare

Insändare: Mänsklighet verkar ha olika betydelse

Debatt

Debatt: Spara inte på de redan utsatta– höj inte avgifterna för färdtjänsten

Visa fler
Läs mer!
Linköping

Senaste tekniken i nya stadsdelen – självkörande bussar

Linköping

Kändischauffören försvann efter resa till förlossningen – nu tillbaka med smarta åktips

Insändare

Insändare: Långa väntetider för oss på landsbygden

Insändare

Insändare: Fördelarna med spårvagnar i Linköping

Insändare

Insändare: Till Östgötatrafiken

Visa fler