UPPSNACK: Har det vänt för LHC nu?

Har det äntligern vänt för LHC eller hur ska vi tyda den senaste tidens resultat i SHL?