Spelproblem – en folkhälsofråga

Med en ökning av spelande på online-casinon ökar även riskerna för spelproblem. Tyvärr drabbas många. Enligt Folkhälsomyndighetens rapporter har ca 4% av den svenska befolkningen någon typ av spelproblem. Konsekvenserna kan, förutom att vara individuella, även påverka samhället.

19 november 2021 13:53

För att på lång sikt kunna skapa en tryggare spelmiljö och minska spelproblemen på marknaden införde Regeringen en ny spellag 2019. Med den nya spellagen introducerades ett licensieringssystem där casinoaktörer måste ha en licens för att få verka på den svenska marknaden.

 I samband med detta har spelmarknaden blivit alltmer reglerad och casinoaktörerna med den svenska licensen åtar sig skyldigheten att främja ett sundare spelande. De har alltså i dagsläget ett stort ansvar gentemot sina spelare och måste skydda dem från att spelandet går till överdrift. Det innebär också att de aktörer som tidigare riktat sig mot svenska spelare förlorat en del av sin kundkrets. Detta då de nu inte har en licens, ofta på grund av att de inte önskar att åta sig de skyldigheter som tillkommer.

Med anledning av detta har det dykt upp allt fler casinon med utländska licenser – även kallat casinon utan svensk licens – som har aningen lättare krav att ta hänsyn till. Läs mer här för mer information kring hur casinon utan svensk licens fungerar, och hur de skiljer sig från de svensklicensierade.

De 6 olika licenstyperna

Eftersom det finns olika typer av casinon på dagens marknad tillhandahåller Spelinspektionen totalt 6 olika licenser. Dessa baseras på vilken typ av verksamhet casinot i fråga har.

●  Kommersiellt onlinespel

Spel som faller in under denna kategori är bland annat online-casino, spelautomater och bingo online.

●  Vadhållning

Denna licens omfattar vanlig vadhållning, men även sådan online. Det kan röra sig om odds på sport eller vadhållning på hästar.

●  Landbaserat kommersiellt spel

Denna kategori innefattar casinospel på restauranger, men även varuspelsautomater där man plockar ut varor som vinst i stället för pengar. Pokerturneringar faller också in under denna kategori.

 ●  Spel på fartyg i internationell trafik

På båtsresor över internationellt vatten finns det inte sällan penningautomater ombord. För dessa fartyg krävs denna typ av licens, som även gäller värdeautomater samt casinospel. Förutsättningen är dock att casinospelen inte sker online.

●  Spel för allmännyttiga ändamål

Av denna licens omfattas vissa lotterier som anses ha ett allmännyttigt ändamål. Även lotterier för föreningar och bingospel på fysiska platser faller in under denna kategori.

 ●  Statligt spel

Detta gäller för casinospel på ett fysiskt casino, men även på vissa lotterier och automater som är statligt ägda – både direkt och indirekt. Ett exempel på detta är Casino Cosmopol som ägs av Svenska spel. Svenska spel ägs i sin tur av staten.

Hur blir ett spelberoende en folkhälsofråga?

I dagens samhälle är det en stor andel av befolkningen som har problem med sitt spelande och som inte har kontroll över hur mycket pengar eller tid de spenderar på spel. Riskerna med detta är att det kan påverka deras ekonomiska situation, men även relationer till närstående.

Problemspelande skapar också en olikhet i invånarnas hälsotillstånd, eftersom det enligt Folkhälsomyndigheten finns en klyfta mellan de som löper större risk för spelproblem än de som inte gör det. Även om spelproblem finns utspritt över alla samhällsklasser i Sverige så är de med låg inkomst eller utan högskoleutbildning överrepresenterade.

 Även Jämnlikhetskommissionen har yttrat sig i frågan och menar att spelandet har en negativ inverkan på samhällets jämlikhet. Eftersom konsekvenserna av ett spelproblem påverkar samhället på olika sätt finns det mycket att arbeta på vad gäller dagens spelreglering. Det gäller att alla involverade parter tar ett stort ansvar.

Spelinspektionen och deras självavstängningsregister

Spelinspektionen är den tillsynsmyndighet som har i uppgift att följa upp spellagen. Bland annat är det denna myndighet som ger ut licenser och avgör om casinoaktören följer reglerna. Skulle de inte följas kan Spelinspektionen dra tillbaka licensen, och risken finns även att casinot måste betala vite.

Bland annat innehåller regelverket krav på att samtliga casinon med svensk licens ska vara anslutna till självavstängningsregistret Spelpaus.se. Genom detta kan spelare stänga av sig själva från samtliga svensklicensierade spelbolag. Kravet är även att loggan för Spelpaus.se ska vara av godkänd typ samt väl synlig på varje casinosajt.

Casinoaktörernas ansvar

Som tidigare nämnt finns det höga krav på casinoaktörerna i samband med deras licensiering. Förutom att de ska vara anslutna till Spelpaus.se, arbeta proaktivt och främja ett sundare spelande, så ska även varje casino följa omsorgsplikten för att begränsa spelen för de som har problem.

Omsorgsplikten innebär att det måste det finnas en handlingsplan som bland annat innefattar hur varje casino agerar när spelare uppvisar ohälsosamma spelbeteenden. Det kan exempelvis handla om att spelare höjer sina insättningar eller har en ökad inloggningstid på sajten. Handlingsplanen behöver då innefatta vilka åtgärder som ska vidtas för att hjälpa spelaren, men även hur man sedan följer upp detta.

 Hur casinot väljer att lägga upp sin handlingsplan kan variera spelsajter emellan, men det viktigaste är att processen ständigt uppdateras och utvecklas. Det ska alltså finnas en tydlig struktur för hur varje enskild aktör arbetar med att lyfta och arbeta med problematiken.

Från

Goplay.se