Så här blir det pengar över till en ringlinje också

Var är kommunens alternativa plan för Ostlänkens spårdragning genom Linköping om inte Trafikverket godkänner några tunnlar under Stångån?

Linköping 3 maj 2021 07:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag har inte hört om något alternativ, än mindre läst om något sådant, men enligt mina beräkningar bör följande förslag vara helt genomförbart och dessutom ge pengar över till en spårbunden ringlinje runt Linköping.

Vad som måste till i etapp ett – förutom själva spårdragningen – är en ny stationsbyggnad med tillhörande parkering och tillika ett centrum för den lokala och regionala trafiken. 

Beroende på spårdragningsförslag blir då denna byggnad förlagd till Tornby alternativt utanför Skäggetorp. Nuvarande centralstation blir kvar som en av många av- och påstigningsplatser för resande med den lokala och regionala trafiken.

 

Mitt huvudförslag bygger på följande punkter:

- Den nationella spårdragningen (på pelare) följer E4:an och svänger in vid Bostället med ett stickspår in till Tekniska Verkens förbränningsanläggning (alternativ 1 på kartan).

- De/det nationella spåret/en gör sedan en mjuk sväng in mot Tornby för att hamna i den nya stationsbyggnaden på Tornet-området (gamla slakthuset), där den stora rangerbangården nu ligger. Området ligger på samma avstånd från centrum som kommunens planerade stationsbyggnad. Spåret/en följer sedan i stort sett nuvarande spårdragning förbi Skäggetorp och Glyttinge vidare mot Malmslätt och Malmö.

- Den regionala och lokala trafiken använder nuvarande spår med anslutning till den nya stationsbyggnaden på Tornbyområdet och nuvarande resecentrum.

- Att man seriöst utvärderar alternativ två, med den nya centralstationen och ett nytt resecentrum placerat utanför Skäggetorp, med tillhörande anslutningskopplingar mot regional- och lokaltrafik, samt matartrafik till och från centrum.

- Att man samtidigt utvärderar ett bygge av spårbunden lokaltrafik, som går på en pelarbyggd lätt justerbar loopbana runt Linköping. Denna kan då passera genom stadsdelar som Skäggetorp, Ryd, Västra Valla, Universitetet, Lilla Mjärdevi, Stora Aska, Smedstad, Berga, Vidingsjö, Ullstämma och Landeryd, där loopen ansluter till nuvarande spår mellan Bjärka-Säby och Hultsfred.       

Roland Djerf

Ämnen du kan följa
Ostlänken
Linköping

Nya tågtunnlar utreds: "Vinsten skulle vara att bli av med järnvägen i staden"

Linköping

Ministerns besked: "Ostlänken ska byggas"

Linköping

Alla alternativ: Här kan järnvägen gå genom Linköping

Östergötland

De ryter ifrån: Så ska Ostlänken byggas

Debatt

Debatt: En strategi för järnvägsnätet – kan det vara något?

Visa fler