Omänsklig höjning av avgifterna för färdtjänst

Blir det dyrare att resa med färdtjänst är vi oroliga att många blir isolerade eftersom resorna helt enkelt kommer tära för mycket på ekonomin. Spara inte på redan utsatta. Det är inte värdigt en kommun som Linköping, som i grunden har en stark ekonomi.

Linköpings kommun 15 juni 2021 06:15
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

På kommunfullmäktiges sammanträde tisdag 15 juni avgörs de nya taxorna till färdtjänsten. Går det nuvarande förslaget igenom kommer egenavgifterna höjas med 50 procent för den grupp som reser mest. Det rör sig om Linköpingsbor som av olika anledningar behöver färdtjänsten för att inte bli isolerade i sina hem.

Vi som har rörligheten i behåll kan välja mellan en uppsjö av resealternativ i olika prisklasser. För många äldre och personer med funktionsnedsättning finns inte den möjligheten – för dem återstår endast särskild kollektivtrafik, det vill säga, färdtjänst. 

Därför bör kostnaden vare sig vara högre eller lägre än vad motsvarande resa skulle ha kostat i den allmänna kollektivtrafiken.

 

Människor som är beroende av färdtjänst har i de flesta fall sämre privatekonomi än den som kan nyttja vanlig kollektivtrafik. En 50-procentig höjning av biljettpriset från 18 till 26 kronor skulle kanske inte ha så stor betydelse för den med medelinkomst, men här talar vi om grupper vars inkomsthöjningar inte på lång väg motsvaras av denna kostnadsökning. 

Vi socialdemokrater anser att det är orimligt och omänskligt att genomföra en sådan prisökning och kommer rösta emot förslaget. Vårt förslag är att biljettpriserna för färdtjänst och allmän kollektivtrafik ska vara desamma och identiska. Varför ska äldre och funktionsnedsatta betala mer för sina resor än den som åker med vanlig kollektivtrafik?

 

Linköpings kommun är faktiskt den myndighet som ansvarar för avgifterna i den kommunala färdtjänsten, så det finns inga bortförklaringar eller någon annan organisation att skylla på. 

Tyvärr sitter vi själva i opposition, men vi uppmanar både Alliansstyret och de andra oppositionspartierna i fullmäktige att tänka till eller tänka om. Kommunen har rådighet att besluta om såväl egenavgifter som zonavgifter– använd inte den möjligheten till att försämra för funktionsnedsatta och äldre. 

 

Alla som är politiskt aktiva i Linköping borde ställa sig frågan: Vill ni ha en kommun där klyftorna ökar på detta sätt? Är det försvarligt att göra besparingar genom att låta personer med funktionsnedsättning och äldre drabbas av höga prisökningar för att kunna förflytta sig? 

Mänskliga rättigheter gäller alla.Färdtjänstberättigade ska kunna ta del av samhället på lika villkor som alla andra.

Mari Hultgren (S), kommunalråd i opposition
Mikael Sanfridson (S), kommunalråd i opposition

Ämnen du kan följa
Färdtjänsten i Linköping
Insändare

Insändare: Det borde inte vara så svårt att få färdtjänst

Insändare

Insändare: Politiker, kom ut i vår vardag och lyssna

Insändare

Insändare: Så sitter vi där igen, i vår ensamhet

Insändare

Insändare: Mänsklighet verkar ha olika betydelse

Linköping

PRO rasar mot höjda färdtjänsttaxor: "Kommer att öka ensamheten"

Visa fler
Läs mer!
Linköping

Hätsk debatt när färdtjänsttaxan klubbades

Linköping

PRO rasar mot höjda färdtjänsttaxor: "Kommer att öka ensamheten"

Debatt

Debatt: Eleverna borde kunnat få sin lunch hemkörd

Affärsliv
Linköpings kommun

Ostlänken kostar kommunen miljardbelopp