Oacceptabelt att regionen verkar se mellan fingrarna

Allt fler rapporter kommer om att folk tränger sig i kön. Chefer, chefers anhöriga, ja ett allmänt missbruk av sin ställning förekommer.

Östergötland 23 februari 2021 07:15
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Inga tankar verkar finnas hos dessa människor att de tar vaccinet från de äldre och svaga i samhället. Än värre är att regionen verkar se mellan fingrarna och faktiskt belönar detta beteende genom att dessa även ska få sin andra spruta inom den rekommenderade tiden.

Orsaken är att den första dosen skulle vara förbrukad. Det stämmer visserligen men det regionen inte inser är att detta innebär att de äldre återigen får stå tillbaka och vänta.

De äldre dubbelbestraffas alltså av regionen trots att de är helt oskyldiga. 

 

Vad regionen dock inte verkar vara medvetna om är att staten endast lovat att ersätta vaccinationer som utförs enlighet med överenskommelsen och att regionerna åtar sig att vaccinera i enlighet med FHM:s rekommendationer om prioriteringsordning. 

Detta bryter regionen mot med all tydlighet och eftersom det kommer att finnas ett register är det inte mer än rätt att ingen ersättning utgår i dessa fall. 

Jag hoppas det blir så och att regionerna låter kostnaden tas av de som tränger sig med en påföljande straffavgift för att stävja detta beteende. Det är inte vi skattebetalare som ska stå för notan för personer som tränger sig. 

 

Så till de styrande i regionerna stäm i bäcken och visa att detta beteende inte belönas. Det är verkligen inte de äldre som ska drabbas av denna stöld som det faktiskt är frågan om.

Jag väntar på min tur, men det är ju uppenbart att det kan löna sig att ringa runt lite för att komma före eftersom regionen tycker detta är okej.

40+

Svar

Region Östergötland känner inte igen bilden som insändarskribenten ger, vi ser ytterst allvarligt på alla eventuella avsteg från prioritetsordningen.

Vi följer Folkhälsomyndighetens prioritetsordning och har en rutin för hur överblivna eller extra doser ska hanteras. 

Vi har haft en händelse, som har kommit till vår kännedom, där medarbetare inte följt prioritetsordningen och den har vi utrett noggrant. Utifrån det har vi förtydligat våra rutiner ytterligare och vi informerar löpande våra medarbetare om vad som gäller. 

Vi arbetar också med åtgärder för att det inte ska hända igen. Det fåtal personer det gällde får även dos 2 för att inget vaccin ska gå till spillo. Annars skulle dessa personer behöva få tre doser.

Rickard Lundin, särskild sjukvårdsledning på regional nivå, Region Östergötland
Zilla Jonsson, HR-direktör, Region Östergötland


Ämnen du kan följa
Läs mer!
Östergötland

Flera iva-anställda sjuka efter vaccineringen: "Har fått feber och är hemma"

Östergötland

Trenden i andra regioner oroar smittskyddsläkaren

Östergötland

Fusket i vaccinationskön tar resurser från sjukvården

Östergötland

Liu-forskaren: Regionerna måste följa de muterade virusen

Östergötland

Efter rapporterna: Experten om risken att smittas – trots vaccin

Visa fler