Kyrkan ska finnas till för och vara öppen för alla

För oss socialdemokrater är Svenska kyrkan en viktig aktör både i det civila samhället såväl som en kyrka i traditionell mening. Svenska kyrkans verksamhet är så mycket mer omfattande än det som sker i kyrkorummen.

Linköping 15 september 2021 06:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den grundläggande uppgiften att fira gudstjänst, bedriva undervisning, diakoni och mission är grundpelaren och verksamheten bedrivs utifrån den tro och lära och de värderingar som bildar grunden till kyrkans fundament. 

Kyrkan ska finnas till för och vara öppen för alla – detta är grunden i vår folkkyrka. Vi vill se en öppen folkkyrka som är solidarisk med våra medmänniskor och som står upp för jämställdheten och jämlikheten. Vi socialdemokrater kommer aldrig acceptera någon form av diskriminering. Det tycker man borde vara en självklarhet för alla, men så är inte fallet. 

 

Fortsatt finns det grupper som inte ser kvinnliga präster som en självklarhet och som anser att präster själva ska få avgöra om de vill viga samkönade par. På detta område kan vi socialdemokrater inte vara tydligare: Alla, oavsett kön, etnisk bakgrund, religion eller sexuell läggning, ska vara välkomna att vara en del av Svenska kyrkans verksamhet.

 Vi vill se att den sociala verksamheten genom diakoniarbetet stärks och bedrivs på ett sätt där alla människor i behov får hjälp. Jesus visade med sina handlingar vad det faktiskt innebär att visa solidaritet med sina medmänniskor. För oss socialdemokrater är det viktigt att Svenska kyrkan fortsätter stå upp för den utsatte. 

 

Vår tids ödesfråga är klimathotet. Svenska kyrkan ska gå före och vara ledande inom grön omställning. Vi socialdemokrater har under lång tid verkat för att Svenska kyrkan ska ta sitt ansvar i miljö- och klimatarbetet. 

Det behövs en beslutsamhet i att ställa om verksamheten så att inga negativa avtryck på miljön eller klimatet skapas. Denna inställning ska prägla allt Svenska kyrkan gör som organisation men också vara ett förhållningssätt i kontakten med leverantörer och övriga delar av civilsamhället. 

Kyrkan ska vara en plats där alla, oavsett förutsättningar blir lyssnade på och upplever sig kunna bidra på ett meningsfullt sätt. Barn och unga måste få särskild uppmärksamhet i kyrkans aktiviteter och möjlighet att delta på lika villkor. För oss är det självklart att all barn- och ungdomsverksamhet ska vara avgiftsfri. 

 

Våra medarbetare i Svenska kyrkan gör ett fantastiskt arbete. Svenska kyrkan måste säkerställa att alla anställda har en god arbetsmiljö. Något annat kan vi socialdemokrater aldrig acceptera. Svenska kyrkan ska bli ett föredöme när det kommer till schysta villkor, rätt till kompetensutveckling och god psykosocial arbetsmiljö. 

Svenska kyrkan ska utveckla ett demokratiskt ledarskap, vilket förutsätter jämställdhet och de anställdas delaktighet. Ett strategiskt och förebyggande arbetsmiljöarbete är av största vikt och måste utvecklas. Våra medarbetare ska trivas och vara stolta över att jobba inom Svenska kyrkan. 

 

Det är mycket som står på spel i kyrkovalet. Ska Svenska kyrkan vara en öppen kyrka för alla, som tar sitt ansvar för den gröna omställningen och som står upp för den utsatte, oavsett vem hen är. Eller en nationalistiskt konservativ kyrka som endast hjälper kristna och där prästen själv får avgöra om hen vill viga samkönade par i kyrkan eller inte. Den 19 september avgör du vilken kyrka vi ska ha.


Ämnen du kan följa
Kyrkovalet 2021

Ledare: Partierna hör inte hemma i kyrkan

Motalabo kan ta plats i kyrkomötet: "Helt fantastiskt"

POSK framåt i kyrkofullmäktige

Resultatet i Linköpings kyrkoval • Liten grupp ökar mest • Lågt valdeltagande

Kyrkovalets stora fråga: Politik eller tro i kyrkan?

Visa fler
Läs mer!

Donatorn kritisk till uppsägningen – anklagar pastorn för att ljuga

Religiös sekt i Östergötland lyfts fram i musikteater

Nu är den syrisk-ortodoxa kyrkan invigd – kyrkans patriark reste från Damaskus för ceremonin

Gunnar Elfström: Kontroversiell pastor låg bakom kyrkan som revs när torget anlades

Motalabo kan ta plats i kyrkomötet: "Helt fantastiskt"

Visa fler