Folkungavallens öde är avgjort

Alléerna runt Folkungavallen får sågas ner. Därmed är kusten klar för att bygga 600 bostäder, skola och p-hus.

Linköpings kommun 6 september 2019 12:15

Striden om träden har pågått i två år. Det handlar om sammanlagt 27 träd längs Hamngatan och Lasarettsgatan.

Eftersom träden räknas som alléer –  för det krävs att det står minst fem lövträd i rad längs en väg – omfattas de av ett så kallat allmänt biotopskydd. För att fälla dem krävs dispens från länsstyrelsen.

Kommunen fick en sådan dispens beviljad, men flera tjänstemän på länsstyrelsen anmälde avvikande åsikt mot det beslutet och Naturvårdsverket valde att överklaga.

Den första instansen, mark- och miljödomstolen i Växjö, gick på Naturvårdsverkets linje och stoppade trädfällningen. Kommunen överklagade då till mark- och miljööverdomstolen – och nu blev domslutet det motsatta.

Beslutet i den högsta instansen blev oväntat enkelt att fatta. Linköpings kommun har nämligen under tiden låtit göra en undersökning av träden som visar att de är i dåligt skick och kan komma att utgöra en säkerhetsrisk. Naturvårdsverket gjorde därför en helomvändning och instämde i att det fanns skäl att bevilja dispens för avverkning.

Kommunalrådet Muharrem Demirok (C) är glad över beslutet.

– Det känns jättebra. Nu kan vi rulla på med marktilldelningen och verkställa detaljplanen. Vi måste bara passa ihop det med simhallsbygget som ju är igång, det är en tajt yta det handlar om.

Så det kan ta några år innan bostadsbyggena kommer igång?

– Nja, inte några men något år, skulle jag säga. Bostadsbyggena på Folkungavallen har högsta prioritet.

Detaljplanen rymmer uppemot 600 bostäder, en skola och ett p-hus. Sex företag kommer att ha förtur vid marktilldelningen, efter att ha uppfyllt tidsplan och kvalitetskrav när de byggde i Vallastaden. Det rör sig om Stångåstaden, Studentbostäder, Skanska, Hökerum, A-direkt och Hemgården.

Även om kommunen och Naturvårdsverket nu kommit överens är Muharrem Demirok fortfarande arg över att verkets överklagan fördröjt bostadsbyggandet.

– Naturvårdsverket verkar ha en inställning som bygger på misstro gentemot kommunerna, där de utgår från att vi fuskar och bluffar. Det här är inte det enda fallet där det blivit så här, säger han.

I domstolsbeslutet åläggs Linköpings kommun att spara de 15 grövsta stammarna och placera dem som död ved i en närbelägen skog. En av stammarna ska komma från den asklönn som hyser den ovanliga svampen skillerticka, så att den får möjlighet att sprida sig.

I detaljplanen ingår också plantering av 70 nya träd.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Alvin

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Linköping

Efter den långa striden – nu fälls alla träden

Linköpings kommun

30 grannar protesterar mot kommunens plan

Linköpings kommun

Jättesatsning för 156 miljoner vid Stångån