Beskedet: Kommunen måste spara miljoner

Skattekronorna rullar alltför snabbt iväg i Boxholm. Pensionärerna får betala mer för maten. Kommunen har infört köpstopp.

Boxholms kommun 7 oktober 2019 18:00

En prishöjning med en femma för pensionärernas mat. Det väntas fullmäktige i Boxholm besluta om och det nya priset ska gälla från 1 november.

Den administrativa personalen inom behandling och omsorg minskas. Träffpunkten halverar sina öppettider. Mossebo skola ska säljas. Hela kommunens bilpark ses över.

– Vi har lag in köpstopp också för alla kommunala investeringar, säger Britt-Marie Johansson, kommunalråd (S). Vi tror att vi kan spara knappt två miljoner det här året. Nej, det räcker ju inte, men på sikt kommer de här besparingarna att ge effekt.

Inget tal om skattehöjning?

– Först vill vi lägga den här grunden. Vi har inte pratat om att höja skatten i år. Sedan får vi se.

Ni genomför i alla fall satsningen på lekpark i Dalen.

– Det var ett medborgarförslag som redan fanns med i budgeten, och det ska vi genomföra när fullmäktige har tagit beslut. 

Det handlar om miljoner som måste sparas i Boxholm på alla möjliga områden. Redan i våras stod det klart att de kommunala nämnderna överskred sin budget, och det är lika illa nu. Nämnderna går 6 procent sämre än budget, rapporteras i delårsrapporten till och med augusti, och det betyder att budgeten överskrids med närmare 13 miljoner kronor.

Det finns flera stora minusposter och den allra största står individ- och familjeomsorgen för. Årets budget för placering av vuxna var förbrukad redan i maj.  När året är slut beräknas budgeten överskridas med nära 2,7 miljoner kronor. Orsaken? Personal har fått hyras in hela året. Flyktingmottagandet går sämre än budget, intäkterna är lägre, försörjningsstödet (socialbidragen) är högre.

Men det räcker inte med det. Grundskola, gymnasieskolan och vuxenutbildningen kostar mer än väntat – fast förskolan går bättre. Äldreomsorgens personalkostnader  och färdtjänsten kostar mer än väntat, liksom placeringarna av barn och kostnader för ensamkommande barn. Där kallas en hyreskostnad på 2,7 miljoner för "extraordinär" i delårsrapporten.

Men det räcker fortfarande inte. Räddningstjänsten har höga personalkostnader, delvis beroende på branden i Spångsholm och fler skogsbränder än väntat. Samhällsbyggnadsnämnden har fått se bostadsanpassning kosta mer än väntat. 

Besparingsdiskussionerna kommer att fortsätta, säger Jessica Edlund som är ekonomichef.

– Vi ska också titta på hur andra kommuner jobbar. Äldreomsorgen har besökt i Ödeshög och barnomsorgen ska dit. Vi behöver se över våra processer och börja tänka på nya sätt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Susanne Hasselqvist

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Ydre

Man misstänks ha plågat kaniner till döds

Ydre

Bytte lås efter vräkning - misstänks för olaga intrång

Boxholm

Gamla fordon fyllde festplatsen på sista våffeldagen

Boxholm

Uppdraget: Hitta finansiärer till trygghetsboendet

Boxholm

Man misstänks för mord – men åtalet dröjer

Visa fler