Det blir ingen flytt av godsmagasinet

Det blir ingen flytt av det anrika godsmagasinet, i alla fall inte under 2019. "Läget är extremt parkerat", meddelar Magnus Svensson, ordförande hos projektägarna Stångådalsbanans vänner.

Kisa 15 september 2019 15:32

Det var för lite mer än ett år sedan som det stod klart att föreningen, tillsammans med Attraktionskraft Kisa och Kisa-Västra Eneby hembygdsförening, skulle ansvara för att bevara den kulturhistoriska byggnaden som ligger på stationsområdet i Kisa. Med bidrag från länsstyrelsen och Kinda kommun skulle godsmagasinet räddas från rivning och istället placeras i anknytning till det närliggande lokstallet. Nu har de långtgående planerna gått i stå.

– Det beror på olika faktorer egentligen. Dels är detaljplanen för stationsområdet inte klar än, så man vet inte riktigt vad som kommer att hända, och så visade det sig, när vi projekterade för flytten, att byggnaden inte får plats på vår tomt utan stora schaktningsarbeten. Det gör att det blir ett för stort ekonomiskt vågspel för oss som förening, förklarar Svensson. 

 

Bidragen på strax över 600 000 kronor var tänkta att räcka till själva flytten, inte ytterligare schaktningsarbete. Detta gjorde alltså att Stångådalsbanans vänner bedömde att det inte fanns tillräckligt med ekonomiska muskler i projektet. 

– Det krävs att vi funderar på det här ett par vändor till. Nu ligger projektet på is i väntan på detaljplan, men det som vi alla föreningar tycker vore det allra bästa är att godsmagasinet bevaras där det står i dag och alltid har gjort. Förhoppningsvis kan man hitta plats för byggnaden på något roligt sätt. 

Är ni oroliga att byggnaden kanske rivs? 

– Jo, vi känner klart en oro att den kan rivas, det måste ju göras något med det här området vad det lider. Även om vi oroar oss så har vi tyvärr inte resurser att ta hand om det, trots bidragen. En flytt under 2019 blir det absolut inte. 

 

Som vi tidigare har rapporterat kan en ny detaljplan för området vara klar om två år. När vi kontaktar samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mikael Österling (L) angående godsmagasinet ser han att nya politiska beslut måste fattas.

– Frågeställning kommer ju att dyka upp politiskt om de här föreningarna inte utnyttjar den möjlighet som de har fått, och då får vi ju självklart titta på frågan igen, konstaterar han och avslutar:

– Vi i nämnden ser fram emot att under hösten ta beslut om en prioriteringsordning för detaljplaner, vilka typer av planer och vilka funktioner som ska prioriteras. Den blir vägledande för förvaltningen i det fortsatta arbetet.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Dennis Petersson

Ämnen du kan följa
Läs mer
Brott & Straff

Expert: Därför lägger Trump skulden på Antifa

Konflikter, krig & terrorism

Australien demonstrerar efter lyft förbud

Brott & Straff

Demokrater vill förbjuda polisens strypgrep

Konflikter, krig & terrorism

Trudeau knäböjde mot rasism och polisvåld

Hälsa och sjukvård

Bolsonaro hotar att lämna WHO

Visa fler