Ödeshög delar inte ut habiliteringsersättning

Ödeshög är en av fyra kommuner i Sverige som inte betalar ut habiliteringsersättning till brukare av daglig verksamhet.

Ödeshögs kommun 15 november 2019 19:00

I början av 2018 fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att fördela ett statsbidrag till kommuner med habiliteringsersättning. Ersättningen ska betalas till personer med funktionsvariation som går på daglig verksamhet.

På daglig verksamhet finns möjlighet att utföra arbeten inom hantverk, matlagning, m.m. I Ödeshög finns Ängens dagcenter, där delas ingen habiliteringsersättning ut till dess femtontal brukare.

— Brukarna har lite olika ersättningar. En del har aktivitetsersättning och en del har vanlig sjukpension. Så de får ersättning men det här hade ju varit några extra kronor i alla fall. Om de har rätt till det så tycker jag att det är fel att de inte har fått det, säger Anne-Louise Jonsson, handledare på Ängens dagcenter.

 

Tillsammans med Ludvika, Aneby och Nordanstig är Ödeshög en av fyra kommuner i Sverige som inte nyttjar statsbidraget angående habiliteringsersättning.

— Dels vågade vi inte hoppa på ett nytt statsbidrag som vi tyckte var ganska lite ersättning med tanke på vad det kunde ställa till med i rättvisediskussioner, som om alla ska få lika mycket oavsett verksamhet. Nästa gång vi tog upp frågan fastnade vi på det ekonomiska. Bidraget täcker inte ens det administrativa arbetet för oss, säger Johan Kollberg (S), socialnämndens ordförande i Ödeshögs kommun.

 

2018 hade Ödeshögs kommun möjlighet att ta emot 105 000 kronor genom statsbidraget angående habiliteringsersättning. 2019 ökades bidraget till 130 736 kronor. 

— Vi har så många riktade statsbidrag där vi går in och inte vet om vi kommer kunna fylla kraven för att få bidragen. Ett exempel på sådant var statsbidraget om utökad bemanning inom äldreomsorgen. Det bara försvann ju förra hösten. Från full täckning till att man bara plockar bort det. Det kostade oss miljontals kronor, säger Johan Kollberg och fortsätter.

— Och det kan låta futtigt att inte vi som kommun kan betala ut de här kronorna. Men som nämnd har vi ett beslut att förhålla oss till i det att vi får inte ta några beslut som är kostnadsdrivande och som vi inte har full finansiell täckning för. Då spelar det ingen roll om det handlar om 100, 1000 eller 10 000 kronor. Men det är klart, är vi bara fyra kommuner i Sverige som inte betalar ut så kanske vi borde ta en titt till.

Vi har under fredagen försökt att nå Åke Wännman, socialchef på Ödeshögs kommun och Åsa Johansson, enhetschef på Ängens dagcenter.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Fredrik Palmqvist

Ämnen du kan följa