Stora personlarmsproblem på Bergdala

Ända sedan kommunen digitaliserade sina trygghetslarm på äldreboendet Bergdala i Kisa har systemet medfört problem. Nu har de, tillsammans med larmoperatören Tunstall, nått en förlikning.

Kinda kommun 11 september 2019 15:55

– Om larmen inte fungerar tillfredställande, vilket har varit situationen här, måste vi kunna säkerställa att de som bor på äldreboendet kan komma i kontakt med personalen på annat sätt. En åtgärd som vi därför har vidtagit är att vi har haft inne mer personal, för att kunna göra tätare tillsyner, och det har inneburit merkostnader som vi givetvis vill ha ersättning för, förklarar Ida Björkman, chef för vård- och omsorgsförvaltningen. 

Det var i december förra året som kommunen digitaliserade trygghetslarmen på Bergdala. Ända sedan dess har leverantören Tunstall Nordic AB, enligt kommunen, haft problem med att skapa mobiltäckning i lokalerna och därmed har systemet krånglat. Kommunen valde därför att kräva ersättning av leverantören då de inte fått tjänsten enligt avtal.

Är problemen lösta? 

– Både ja och nej skulle jag säga. Precis som med alla våra andra it-system så strular det ibland, och då får vi göra en anmälan hos den ansvariga leverantören, men under den senaste tiden tycker jag att vi har fått igång en bra och konstruktiv dialog, svarar Björkman.

Installationen av de digitala larmen vid kommunens övriga äldreboenden, Stångågården i Horn och Västerliden i Rimforsa, genomfördes först under våren. Här har systemen fungerat bättre, men som ett resultat av förlikningen med larmleverantören Tunstall slipper kommunen betala för dessa system fram till och med november nästa år. Detta innebär att kommunen alltså får 14 månadskostnader, gånger två, för den problematik som under året pågått på Bergdala. 

– Jag tycker att det är olyckligt när en leverantör inte uppfyller de krav vi ställer, men den förlikning vi nu har landat i har båda parterna accepterat, säger vård- och omsorgsnämndens ordförande Lars Karlsson (L) och förvaltningschef Björkman fyller i: 

– Givetvis har det varit problematiskt för oss under den här perioden, men det viktigaste nu är att systemet ska fungera bra och att vi har gjort en oberoende besiktning av larmsystemen i Horn och Rimforsa.

Tunstalls försäljningschef Johan Lenander vill inte kommentera orsakerna till problematiken. 

– Vi har haft en dialog kring detta med kommunen och då det är något mellan oss kan jag inte gå in på specifika avtal. Vi samverkar väldigt bra och jag tror att båda parterna är fullt överens om var vi befinner oss i dagsläget. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Dennis Petersson

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Kisa

Kindaföretaget vann upphandling: "Jobbar för framtiden"

Fotboll

Klart: Vi sänder cupmatcherna på sajten

Rimforsa

Bolaget ansöker om utökning: "Betydande miljöpåverkan"

Kisa

Kommunchefens svar om företagsklimatet

Horn

Så många har visat intresse för Hornåberg

Visa fler