- Det är ett jättespännande miljöprojekt som dessutom ger skärgårdsbefolkningen arbetstillfällen, säger Helene Ek Henning, marinbiolog på länsstyrelsen.

Mats Emilsson, bofast på Vänsö, styr båten med van hand. Han är en av fem yrkesfiskare som har valt att delta i försöksprojektet, och han sköter allt det praktiska kring den här försöks­odlingen.

- Blir det aktuellt att odla musslor i större skala så är jag absolut intresserad, säger Mats Emilsson som i likhet med många skärgårdsbor är mångsysslare, han har ett jordbruk, odlar abborre och kör turister.

Han lägger båten intill försöksodlingen och fiskar upp ett av repen med en båtshake. Det är så här års som mussellarverna väljer var de vill sätta sig, men än så länge är det bara 15 grader i havsvattnet och det har inte hunnit ske något som är synligt för blotta ögat.

Regeringen uppmuntrar musselodlingar längs våra kuster eftersom musslorna är mycket bra på att ta upp närsalter, fosfor och kväve, ur vattnet. Därför pågår försök i flera län.

- Musslorna filtrerar vattnet och fungerar som små reningsverk, förklarar Helene Ek Henning.

Musslorna ska skördas nästa höst. Om försöket faller väl ut kan det bli aktuellt att börja odla musslor i större skala längs kusten.

- Det är bara en av många åtgärder som behövs för att förbättra tillståndet i Östersjön, säger Helene Ek Henning.

Skärgården lämpar sig bra för mussel­odling med många skyddande vikar som ändå har tillräckligt god genomströmning av vatten.

Eventuella nackdelar med musselodlingar i stor skala är främst estetiska. Det kanske inte blir så vackert med alla bojar. Och de måste placeras så att de inte ligger i vägen för båttrafiken.

Musslorna kan troligen användas som gödningsmedel i jordbruket eller som fiskfoder. Men här i Östergötland har tanken fötts att man kanske kan göra biogas av dem.

Läs mer om det i lördagens Corren.