– Varje nämnd bjuder vi in deltagare från den ideella sektorn, säger Göran Fältgren (S), ordförande i kultur- och utbildningsnämnden (KUN).

Vid senaste sammanträdet var Vadstena Golfklubb inbjuden för att informera om sin verksamhet.

– Vi har haft en sådan informationspunkt de senaste mötena, säger han.

Vid varje möte ska en förening vara inbjuden till sammanträdet. Det kan vara idrotts- eller kulturföreningar.

– Konstrundan har varit där till exempel, säger han.

Under senaste sammanträdet, den 4 september, fanns även personal från simhallen med och informerade.

– Det är också en del i att vi vill ha koll på verksamheterna som vi har i KUN. Varje gång vi är ute på skolorna får den skolan chans att informera, men ibland vill vi även att andra ska ha möjlighet att informera och den här gången var det simhallen.

Nämnden förlägger medvetet möten ute i berörda verksamheter.

– Det är en strategi att nämnden träffas på olika ställen. Det ger en möjlighet att se verksamheten också, säger Fältgren.