Flera personer – varav många unga – har skjutits till döds och många skottskadats. Tillgången på vapen är stor, och det som börjat som en liten konflikt kan snabbt spåra ut. En del kriminella bär skottsäker väst när de ska gå ut.

Men att byta livsstil och komma bort från situationen är inte alltid så lätt. För den som har vilja, ork och en tillräckligt farlig hotbild riktad mot sig kan dock få hjälp av kommunen att börja om någon annanstans.

Dubbelt så mycket

Hittills under 2017 har Konsultationsteamet, som är knutet till socialtjänsten i Malmö stad, hjälpt 36 personer som vill lämna det kriminella livet bakom sig.

Det är dubbelt så mycket som de andra åren, säger Helena Sjöman, sektionschef på arbetsmarknads- och socialförvaltningen, och fortsätter:
De här personerna är oftast väldigt rädda, rädda för att bli skjutna eller för att de pressas av andra till att begå brott eller pressas på pengar.

Yngre är livrädda

Av de 36 är 6-7 stycken under 18 år. Majoriteten är män. Helena Sjöman beskriver hur de flesta av de vuxna som söker kommunens hjälp helt enkelt är utbrända.

Ja, de är utbrända av det liv som de lever. De yngre som söker hjälp är mer livrädda. En del har också skäl att vara rädda, och de behöver hjälp.

Konsultationsteamet samarbetar med övrig socialtjänst, polis, arbetsförmedling och andra samhällsaktörer. Tillsammans gör man upp en plan för hur man bäst flyttar på den som behöver lämna Malmö.

En hård väg

I de fall som personen behöver flytta på sig får den som är under 18 år hjälp att få en plats på antingen ett familje- eller behandlingshem – beroende på hur behoven för den berörda ser ut.

När den som sökt hjälp är vuxen – och polisen bedömer en flytt som absolut nödvändig på grund av hotbilden – så väntar ett helt nytt liv. Men vägen dit är lång och hård, säger Helena Sjöman.

Vi kan hjälpa och vi kan flytta folk, men det är ändå en hård väg. Vi letar boende där det går, och sen får personen anmäla sig till arbetsförmedlingen. Det gäller att stå ut med ensamheten

För många handlar det om att börja om på ruta ett, ofta långt ifrån släkt och vänner, förklarar Helena Sjöman.

En del hoppar av för att man inte orkar.