Östgötska riksdagsledamöterna Annika Lillemets (MP) och Staffan Danielsson (C) uppgav förra veckan att de använt sina SJ-poäng på felaktigt sätt. Det efter att det avslöjats att moderaternas partisekreterare Thomas Tobé använt sitt tjänstekort på SJ i strid med regelverket när han växlat in bonuspoäng mot bland annat vin och resor för en ''närstående". Enligt Expressen har Thomas Tobés använt kortet på ett felaktigt sätt för ett värde av 10 865 kronor.

För att kolla hur det är med övriga riksdagsmän som sitter på mandat för Östergötland skickade vi ut en enkät med tre frågeställningar. Dels om riksdagsmannen har SJ:s årskort genom Riksdagen, dels om man använt bonuspoängen, men också om man känner till vilka regler som gäller när bonuspoängen ska användas. Tre ledamöter har inte svarat på våra frågor. Det är Andreas Norlén (M), Runar Filper (SD) och Betty Malmberg (M).

Av de som har svarat har alla sagt sig ha något slags kort förutom Sverigedemokraten Cassandra Sundin. De flesta uppger att de har ett så kallat Årskort Silver Plus. Det kostar 67 300 kronor. Några ledamöter uppger att de har ett Årskort Guld. Bland annat Johan Andersson (S), Magnus Oscarsson (KD) och Finn Bengtsson (M). Guldkortet kostar 73 100 kronor.

Artikelbild

| Silver Plus. Teresa Carvalho (S) har SJ:s årskort Silver Plus. Hon säger att hon sedan 2015 är klar över vilka regler som gäller för bonuspoängen.

I riksdagsförvaltningens nuvarande föreskrifter står det så här när det gäller bonuspoäng "En ledamot får inte använda bonuspoäng, fribiljetter eller liknande trohetsförmåner som har tjänats in i tjänsten från flygbolag, taxibolag, hotell eller liknande annat än vid a) tjänsteresor, eller b) resor vid en extraordinär händelse eller av någon annan orsak som inte har kunnat förutses. De flesta i enkäten säger att de antingen inte använt bonuspoängen alls eller att om de gjort det ska det rättas till.

Så här säger Teresa Carvalho (S):

– Under mitt första riksdagsår hann jag så vitt jag minns köpa en smörgås vid två tillfällen på tågresor i samband med tjänst innan jag (för ca 2 år sedan) insåg att det inte är ett korrekt sätt att nyttja poängen på. Jag har bett riksdagsförvaltningen göra ett avdrag på mitt arvode för de två smörgåsarna.

Så här svarar Anna-Lena Sörenson (S):

Artikelbild

– Jag har köpt smörgåsar vid ungefär fem tillfällen sedan 2010. Nu känner jag till reglerna och jag tänker be ledamotsservice på riksdagen att dra motsvarande summa för detta på mitt arvode.

Mathias Sundin (L):

– Jag tror jag använt dem på ett korrekt sätt, men har kontaktat SJ för att kolla.

På frågan om man känner till vilka regler som gäller säger de flesta att de gör det. Men några har påpekat att det finns oklarheter. Så här svarar Eva Lindh (S):

– Jag har inte använt de bonuspoäng som jag samlat i tjänsten/uppdraget på ett otillbörligt sätt, men ska naturligtvis försäkra mig om detta och i så fall reglera det inför att jag i sommar avslutar mitt uppdrag som vikarierande riksdagsledamot.

Så här svarar Johan Andersson (S):

– Har före 2015 använt bonuspoängen vid några enstaka tillfällen för inköp av smörgås i samband med resa. Kommer be riksdagsförvaltningen följa upp detta och förmånsbeskatta om så är befogat. Reglerna är något oklara, behöver nog förtydligas för framtiden.