Sedan årsskiftet har 1 662 civila dödsfall konstaterats, och mer än 3 500 civila har skadats, enligt rapporten som tagits fram av FN-organet UNAMA i Afghanistan.

Majoriteten har dödats av militanta grupper i opposition mot regeringen, däribland talibanerna och IS, och dött till följd av sprängdåd snarare än i regelrätta strider. En femtedel har dödats i huvudstaden Kabul.

Rapporten visar även hur antalet döda och skadade civila i landet gradvis ökat sedan 2009, med ett avbrott under två relativt lugna år 2011 och 2012.

2009 är startår för statistiken, helt enkelt för att FN då först systematiskt började samla in information om civila offer. Sedan dess räknar världsorganisationen till 26 512 civila dödsoffer och 48 931 skadade.

Utvecklingen går, enligt FN:s rapport, mot att fler civila dör till följd av sprängdåd medan färre dör på grund av strider. Det har aldrig tidigare dött så många civila i sprängdåd som under våren 2017, enligt rapporten.

Rapporten visar också hur konflikten mellan oppositionsgrupper och regeringen skärps över hela landet. I nästan hälften av landets 34 regioner har antalet civila offer ökat vilket förklaras med fler attacker utförda av regeringsfientliga grupper. Den region där flest civila dör är i Kabul.