Inför Raoul Wallenbergs 100-årsdag 2012 fanns det planer på att göra om parken vid Vasavägen radikalt för elva miljoner kronor. Bland annat skulle bassängen, som ingår i konstverket "Människan och hennes genius" av Ivar Johnsson, tas bort.

Många protesterade, bland annat Östgöta konstförening och Correns dåvarande kulturredaktör Åsa Christoffersson, och till sist valde kommunen att lägga ner projektet.

Den här gången är upprustningsplanerna mer modesta och kommunalrådet Elias Aguirre (S) väntar sig inga protester. Både bassängen och den pampiga kastanjen, som också var en stridsfråga senast, räddas.

Artikelbild

| Bassängen skulle bort i de förra planerna. Nu får den vara kvar.

– Parken är nedgången och behöver rustas upp. När Linköping växer och vi blir allt fler är det viktigt att satsa på våra grönområden och parker. Vi vill göra Raoul Wallenbergs plats trevligare och få fler att stanna till här, säger han.

Upprustningen beräknas kosta 4,7 miljoner kronor och innehåller bland annat satsningar på ny belysning och fler blommande träd, buskar och perenner. Det blir också fler sittplatser och ett mål är att tydligare än i dag binda samman museet med teatern.

Arbetena ska starta efter semestern och väntas vara klara våren 2018.