Avloppsläckan ledde till ett 4–5 meter djupt slukhål och trafiken är därför avstängd i båda riktningar mellan Gumpekullarondellen och Södra Oskarsgatan. Sträckan mellan Industrigatan och Södra Oskarsgatan är inte påverkad av avstängningen. Trafiken leds runt via Tullbron tills röret och slukhålet har lagats.

Polisen har inte fått in några rapporter om trafikproblem och trafiken såg ut att flyta på någorlunda normalt under morgonrusningen.

Personal från Tekniska verken var på plats hela natten för att schakta undan asfalt och grus och ta sig ner till det trasiga betongröret.

– Det är ett av våra största avloppsrör som gått sönder, 1,2 meter i diameter. Det är ju väldigt nära reningsverket, kommenterar Anna Lövsén, affärsområdeschef för vatten och avlopp på Tekniska verken.

Under dagen ska skadan undersökas för att se vad som behöver göras. Prognosen är att det kommer att ta flera dagar innan trafiken kan släppas på igen.

– Det är ett öppet hål på ovansidan, men det rinner fortfarande avlopp i röret. Innan vi kan undersöka skadan ordentligt måste vi stänga av flödet, säger Anna Lövsén.

Tekniska verken har ingen egen avstängningsutrustning för så stora rör, så Lövsén räknar med att det tar några timmar innan den är på plats från från leverantören. Sedan ska avloppet pumpas förbi platsen i tillfälliga ledningar.

Artikelbild

| Slukhålet. Anna Lövsén, Mile Elez och Lana Brunell från Tekniska verken diskuterar hur läckan ska åtgärdas. Prognosen är att det kommer att dröja en bit på nästa vecka innan trafiken kan släppas på igen.

Om röret kan lagas går det snabbare än om det måste bytas ut.

– Men det är ändå ett omfattande arbete som kommer att ta flera dagar, bedömer Anna Lövsén.

Avloppsröret är från 1970 och kan vara dåligt på fler ställen.

– När vi är klara med det akuta kan det bli aktuellt att fodra in röret med ett nytt skikt, så kallad relining, på en längre sträcka, berättar Anna Lövsén.