I ett facebookinlägg från i fredags skriver Gustavsson: "Varje fredag så får ledande chefer och politiker i Linköping en sammanställning över media i veckan som har gått, med länkar till alla artiklar som publicerats i lokalpressen med koppling till kommunen. Det är bara en sak som saknas, nämligen alla omnämnanden av oppositionen. Det blir nästan komiskt att se och måste ändå kräva en del hel jobb av vår opolitiska pressavdelning för att rensa bort. Frågan är bara på vems initiativ detta sker.

Välkommen till kulturrevolutionens Linköping. Lite ängsligare, lite färre idéer som ens får synas".

Inlägget får stöd från Vänsterpartiets gruppledare Jessica Eek, hon skriver i samma inlägg: "Jag har också noterat att vi har fasats ut. Väldigt märkligt agerande."

Artikelbild

| En markant försämring har skett, tycker Vänsterpartiets gruppledare Jessica Eek.

Gustavsson är inte nådig i sin kritik.

– Pressinformationen har varit bra och gett en rimlig bild av vad som skrivs om Linköping. Men steg för steg så har allt som är negativt om Linköping försvunnit. Eller, att det finns en opposition. Det som går ut till politiker och chefer är – skulle jag säga – en ganska majoritetscentrerad bild av verkligheten.

Det som är allvarlig, säger han, är att den bild som på det här sättet förmedlas till politiker och höga chefer inte är allsidig bild av läget i kommunen.

– Istället ger man en politiserad bild och det är olämpligt och inte som det har fungerat tidigare.

Vänsterpartiets gruppledare Jessica Eek håller med Gustavsson.

– Ja, definitivt är det så. Jag inte vet vad det beror på, men det har verkligen skett en markant förändring, säger hon.

Christian Gustavsson är också kritisk till hur delar av det politiska arbetet i sköts. Han klagar på att öppenheten steg för steg har försvunnit i det politiska arbetet.

– Vi märker i allt större utsträckning att koalitionens tre partier väljer att göra saker bakom stängda dörrar.

Gjorde inte Alliansen också så?

– Vi hade också egna möten. Vi lyfte också betydligt fler frågor till planeringsutskottet, där alla partier är representerade, än som görs i dag.

Att majoriteten valt att dela upp budgetberedningen är ett konkret exempel på vad han menar, säger han.

Hur menar du då?

– Som nu att budberedningen delas upp. Tidigare har det varit gemensamma diskussioner men nu ska de delas upp, majoritet och opposition var för sig. Det är tydligt att man vill styra bilden av verkligheten.

Skälet till detta är, tror han, att de tre koalitionspartierna inte har en idégemenskap.

– Då blir det jobbigt när man har olika uppfattningar och då stänger man dörren och låtsas att man överens.

Tror du att den här artikeln kommer med på veckoinformationen?

– Nej, det tror jag inte, säger Christian Gustavsson med ett stort skratt.

Kommunens presschef Claes Lundkvist har sett Gustavsson facebookinlägg.

– Det stämmer inte det han säger. Vi rensar inte bort något. Tvärtom så har vi nu senast, i informationen, länkat bland annat till kritik från moderater och centerpartiet, säger han.

Är ni helt opolitiska?

– Ja, det är vi. Jag upplever att oavsett majoritet så har vi ett professionellt förhållande till våra politiker.

Så det har inte utgått något påbud om hur ni ska hantera veckorapporten?

– Nej. Veckorapporten har vi själva initierat, det är inget som kommer från vare sig majoriteten nu eller tidigare.

Presstjänsten använder sig av ett särskilt verktyg för omvärldsbevakning som utifrån lagda sökord söker på nätet efter just dessa. Bland orden finns alla kommunalråd och alla gruppledare med, enligt Lundkvist. Utifrån de listor som pressavdelningen får varje dag görs sedan ett urval.

Är det vi i media som inte gör vårt jobb och speglar oppositionens roll?

– Nej, det tycker jag inte.