Enligt de tidigaste uppgifterna till SOS ska tröskan brinna ute på en åker i Billinge, sydost om Linköping.

Enligt Räddningstjänsten Östra Götaland har räddningsenheter från station Kallerstad åkt till platsen. Det ska röra sig om en fullt utvecklad brand i tröskans motorutrymme.

Släckningsarbetet har påbörjats, men det råder ingen spridningsrisk då tröskan står på en öppen åker.

Strax efter klockan 17 konstaterade räddningstjänsten att skördetröskan var släckt och insatsen var över.