Det första könsneutrala omklädningsrummet på en svensk skola kom till 2013 efter ett förslag från hbtq-föreningen på Södra Latins gymnasium i Stockholm. Sedan dess har flera skolor, badhus och gym hakat på – vilket mötts av både bu och bä.

Nu kräver gymnasieungdomar från Folkungaskolans Fria Elevkår i Linköping också ett omklädningsrum för personer som varken identifierar sig som man eller kvinna, transmän eller transkvinnor samt de som vill vara ifred. Nyligen satte de upp affischer på skolan där de ställer frågan: "Känner du dig otrygg i omklädningsrummet?".

– Vi har hållit i en kampanj för att informera. Man kanske inte själv är i behov, men kan komma på att det är en bra idé. Och nu har vi delat ut en enkät att använda för att driva arbetet vidare, säger Jessica Klaff och Lou Mattei som representerar Folkungaskolans Fria Elevkårs styrelse.

Artikelbild

| Folkungaskolan. Enhetschefen på gymnasieskolan säger nej.

Drömmen om omklädningsrummet kan dock gå i kras, i alla fall om man frågar Christer Helmersson, enhetschef på Folkungaskolan.

– Det är i grunden bra att Elevkåren jobbar för sina medlemmar. Det ska de ha all heder för. Men det finns för få omklädningsrum nu. Vi har 10 och behöver 12 och har inte möjlighet att avsätta ett omklädningsrum för detta, säger Christer Helmersson.

Men Elevkåren låter sig inte stoppas. Poängen med ett könsneutralt alternativ är att skapa en trygg och privat miljö för de som inte känner sig bekväma i varken herr- eller damomklädningsrummet. Det tredje rummet ska erbjuda bås med draperier.

– Det är inte upp till Christer i slutändan. Bristen på omklädningsrum ska inte stå i vägen för de som har behov av detta. Vi är elevens röst. Vi har börjat sammanställa enkäten och runt 75 procent av eleverna är positiva, säger Jessica och Lou som är beredda att dra frågan till kommunen.

Artikelbild

| Inget kön. För alla.

– Om vi inte kan gå till skolledningen så kan vi gå direkt till de som har makten. Alltfler skolor accepterar den här tanken. Det är uppenbart att det finns ett behov.