I månadsskiftet maj/juni tillträder han en tjänst som förvaltningsdirektör med ansvar för gymnasieskola och vuxenutbildning.

Helt okänt är inte Malmös utbildningsområde för Rehnberg.

– Vi på utbildningsförvaltningen i Linköping har haft många kontakter med Malmö och har god inblick i hur Malmö stad har jobbat med utbildningsfrågor och hur det har utvecklats, säger han.

Artikelbild

| ***** Arkivbild. ArkivBild. ArkivBild ****** LINKÖPINGS STADSHUS Linköpings Stadshus

Han tycker inte bilden av Malmö som en segregerad stad, präglad av gängvåld helt stämmer.

– Den sidan av staden finns. Men det jag tycker är intressant är den dynamiska samhällsomvandlingen från industristad till en stad som utvecklas inom många olika sektorer. Det är helheten som lockar mig, säger han.

Hur har du påverkat utbildningsfrågorna i Linköping?

– Det överlåter jag åt andra att bedöma. Men min ambition har varit att sätta professionsutvecklingen – både i skolan och i utbildningsväsendet i stort – i centrum så mycket som möjligt.

Artikelbild

| Lars Rehnberg blir ansvarig för gymnasie- och vuxenutbildning i Malmö efter flera år som utbildningsdirektör i Linköping.

Vem som blir Rehnbergs efterträdare är ännu inte klart. Enligt kommundirektör Paul Håkansson kan en ordinarie vara på plats någon gång under hösten.

– Fram till sista september går Tore Andersson, i dag avdelningschef på utbildningsförvaltningen, som tillfällig utbildningsdirektör, säger Håkansson.

Det är inte bara en efterträdare till Lars Rehnberg som kommunen söker. Man söker också en barn- och ungdomschef efter att den tidigare – Lars Rejdnell – efter viss turbulens sade upp sig i början av året. På den positionen tjänstgör sedan dess Chris Horsak.

Enligt Paul Håkansson är målet att rekryteringen ska vara klar före sommaren. Men han räknar inte med att personerna ska kunna vara på plats före sista september.

Vilka egenskaper söker ni i en utbildningsdirektör?

– En erfaren ledare som är, eller har varit, verksam inom utbildningsområdet. En trygg och stabil person som kan leda stora organisationer.

Hela utbildningsförvaltningen har cirka 5 500 medarbetare.