Enligt nya siffror från Statistiska Central Byrån, SCB, har elhybriderna blivit en succé bland bilköparna i Östergötland.

Under december 2016 såldes 117 elhybrider i länet vilket är nästan en fördubbling mot december 2015 då det såldes 69 stycken.

Elhybrider har två motorer; en vanlig förbränningsmotor och en elmotor. När man är ute och kör kan båda motorerna arbeta för att driva bilen, antingen samtidigt eller var och en för sig. En elhybrid kan däremot inte laddas med el via en kabel.

Elhybridbilar använder förbränningsmotorn för att ladda elmotorns batteri under färd, men också inbromsningar och tomgång kan användas för laddning.

Att köra elhybrid är mycket ekonomiskt om man har tjänstebil då de har ett betydligt lägre förmånsvärde jämfört med vanliga bilar med enbart förbränningsmotorer.

Annars är det dieselmotorn som nybilsköparna i Östergötland vill ha. 740 nygregistrerade dieselbilar blev det i december 2016 jämfört med 602 bensindrivna bilar.

Om dieseldrift är hett så är etanol det inte alls längre. I takt med att bränslepriset på etanolen gått upp har försäljning gått ned, rejält.

Under december 2015 såldes fyra etanolbilar i länet, i december 2016 var det endast två.