Mellanöstern Muslimska ledare manar världens muslimer att bojkotta det heliga tempelområdet i Jerusalem, även känt Haram al-Sharif.

Uppmaningen följer ett beslut av den israeliska polisen att sedan i fredags placera metalldetektorer vid entréerna.

Israelisk polis stängde området för besökare i fredags efter det att tre arabiska israeler som öppnat eld mot israelisk polis tog sin tillflykt till området, innan de sköts ner. Två israeliska gränspoliser dog i attacken.

Bland dem som uppmanar till bojkott finns Jerusalemswaqf,den institution i staden som överser och sköter om de heliga muslimska platserna.

Inom islam är området heligt, med motiveringen att det var härifrån profeten Muhammed steg upp mot himlen för att ta emot Koranen av Gud. Judarna helighåller kullen som platsen där judiska tempel låg fram till år 70 i vår tideräkning.