Husqvarna, som bland annat gör gräsklippare och motorsågar, redovisar en vinst före skatt på 1 287 miljoner kronor för första kvartalet i år. Det kan jämföras med vinsten på 1 024 miljoner kronor motsvarande period i fjol.

Omsättningen uppgick till 12 746 miljoner kronor, jämfört med 11 361 miljoner kronor ett år tidigare.

Analytiker hade i snitt räknat med en vinst före skatt på 1 259 miljoner kronor på en omsättning på 12 150 miljoner kronor.