En motorcykel som ska registreras i Sverige måste nå upp till vissa avgaskrav, så kallade euroklasser. De här kraven ändras allteftersom. Vid årsskiftet sker en skärpning. Från första januari 2017 gäller att den mc som ställs på i fordonsregistret för första gången måste uppfylla avgasklass euro 4 för att få tas i bruk.

Den som har en motorcykel med lägre avgasklass och som aldrig ställts på i Sverige måste ställa på den under minst en dag i år (2016) för att kunna köra med den framöver.

På Transportstyrelsen kan du med hjälp av registreringsnumret kontrollera om din motorcykel berörs av de nya kraven.