Totalt återkallades 31 527 körkort i Sverige 2016. Det kan jämföras med 34 726 året före och 34 352 2014.

I Östergötland drog Transportstyrelsen 2016 in 1 202 körkort. 2015 drogs 1 375 körkort tillbaka och 2014 visade statistiken 1 346.

Det är, som synes, tydligt att trenden går nedåt. Färre förlorar sitt körkort, fler får behålla det.

Om det faktum att polisen, enligt pressmeddelandet, under 2016 minskade antalet nykterhetskontroller med 30 procent i landet har någon betydelse för resultatet ska vi låta vara osagt. Men Transportstyrelsen nämner själva detta i ett pressmeddelande när statistiken presenteras.

– Hur många körkort vi återkallar påverkas naturligtvis om flödet av ärenden in till oss förändras, säger Katarina Fröberg, direktör för körkortsavdelningen på myndigheten i pressmeddelandet.

Det finns en rad olika skäl till att en person kan förlora sitt körkort. Transportstyrelsen delar upp det i totalt nio så kallade återkallelsegrunder. Flest svenskar som förlorar körkortet har brutit mot reglerna i återkallelsegrund 4. Där samlas "väsentliga överträdelser", vanligtvis fortkörning. 16 823 personer föll på den grunden i fjol, varav 616 i Östergötland. Det var minskning på drygt 2 000 fall i riket i stort – och nära 100 fall i Östergötland.

En rejäl minskning syns också när det gäller rattfylleriärenden. 5 389 personer förlorade körkortet av den anledningen 2016, vilket var drygt 1 300 färre än 2015. I Östergötland återkallades 196 körkort av den anledningen 2016, vilket var knappt 60 färre än 2015.

– Att återkalla körkort är en trafiksäkerhetsåtgärd. Innebär det minskade antalet återkallelser en risk för att fler farliga förare finns kvar på vägarna – så är det givetvis bekymmersamt, konstaterar Katarina Fröberg i pressmeddelandet.