Det är Princes sex syskon som är den avlidna världsstjärnans arvtagare, slår en domare i artistens hemdelstat Minnesota fast.

Beslutet blir startskottet till en årslång period där andra personer som anser sig vara Princes arvtagare får lägga fram ett sista anförande där de argumenterar för sin rätt till hans arv.

Bland annat en kvinna som hävdar att hon i hemlighet gift sig med Prince i Las Vegas och en relativt okänd musiker som påstår att Prince lovade denne hela sitt arv under en turné har hävdat sin rätt till arvet. Syskonen har därför tryckt på för ett domslut.

Princes dödsbo värderas till upp till 300 miljoner dollar, motsvarande 2,6 miljarder kronor.

Domarens beslut väntas även bringa mer klarhet i hur Princes musikaliska arv ska förvaltas - i synnerhet artistens outgivna låtar som redan blivit föremål för uppgörelser mellan dödsboet och skivbolag.

Prince var 57 år när han avled i sitt hem Paisley Park i Minneapolis den 21 april 2016.