Varför är normen att akutsjukhus har ett väntrum för samtliga patienter? Varför kör vi på höger sida av vägen?

Den sista frågan är lättast att besvara; för att riksdagen har stiftat en lag om högertrafik. Det gick stick i stäv med vad svenska folket röstat om 1955, men innebar en smidig anpassning till Norden och Kontinentaleuropa. När det gäller trafiken finns inte utrymme för individuella lösningar utan alla måste hålla sig till samma regler för att systemet ska fungera.

Allt i samhället är inte som trafik, även om många tror det. Tvärtom kan individuella lösningar i de allra flesta fall vara att föredra framför att alla måste göra likadant. Vilket leder oss tillbaka till köket!

Naturligtvis vill de flesta ha ett kök i sin bostad. Enligt Boverket gäller reglerna att det måste finnas utrymme för matlagning, såvida det inte gäller bostäder för en person med gemensamma utrymmen. Upp till tolv personer kan bo i en sådan studentkorridor eller liknande. Varför måste det vara så?

Kök är inte gratis, och i mer tätbefolkade städer finns andra potentiella lösningar än en övergiven spis på dyra kvadratmeter. Den som nyss fått jobb och behöver en bostad, kanske prioriterar att kunna äta ute eller få färdig restaurangmat hemlevererad i stället för att binda sitt lilla kapital i ett kök som sällan används.

Men nu är reglerna som de är.

Risken för att personer eller familjer som verkligen vill ha ett kök skulle bli utan får ändå ses som liten. Så varför inte luckra upp reglerna och låta nya lösningar som bättre passar människans önskemål i en viss livssituation? Här har vi alltså ett exempel på hur politiken begränsar och förbjuder nya, smartare lösningar.

Gällande väntrummen på akuten så skiljer medicinen sedan lång tid på somatiska (kroppsliga) och psykiska sjukdomar och symtom. Men patienter som har råkat ut för en olycka får samsas med dem som fått en infektion. Varför ska någon som brutit nyckelbenet också behöva vistas i en miljö med virus och bakterier? Här är nog svaret att sjukvården drivits i monopolliknande form, och att innovationer därför är svåra att få igenom. Särskilt om systemet är utformat så att sjukvården inte får betalt för att människor förblir friska.

Ändå vet vi att det lite diffusa begreppet vårdskador existerar, alltså att patienter blir sjuka av själva sjukhusvistelsen! (Möjligen är jag oinformerad om att det sker en utveckling som är på väg att komma till rätta med de här problemen)

Den store sociologen Hans L Zetterberg gick ur tiden för drygt två år sedan. Hans samhällsanalys grundades i att olika delar av livet och samhället styrs av sfärer med sinsemellan olika inre logiker. Marknad, Politik, Vetenskap, Religion, Moral och Kultur har olika syften. Det går inte att överföra en sfärs logik på en annan, som att den bjuder mest får bestämma ljusets hastighet, eller att vi röstar om vilka som ska få gifta sig med varandra.

Dessvärre präglas det svenska samhället fortfarande av uppfattningen att det mesta nog kan bli bra om bara majoriteten får bestämma hur alla ska ha det. Och så sitter vi där med byggregler som hindrar nya lösningar och en sjukvård som behåller gamla strukturer, utan att det kan påvisas någon nytta.