Många kaféer och restauranger har sina arbetstoppar mitt på dagen och detaljhandeln och livsmedelsbutikerna sent på eftermiddagen. De anställda kan inte klonas. För att kunna ta emot alla kunder måste många anställda vara igång samtidigt. Dessa förhållanden kan ingen lagstiftning i världen ändra på.

Man kan ha en viss förståelse för att facket och Socialdemokraterna är missnöjda med verkligheten. Många restaurang- och butiksbiträden är lågavlönade kvinnor med en deltidstjänst som enda försörjning. Ytterligare ett arbete för att uppnå heltid kan vara omöjligt att foga in i vardagspusslet.

Men en lag om heltid skapar fler problem än den löser. Inom vården skulle den resultera i stora, smärtsamma omorganisationer med arbetsscheman som tvingar anställda till långa arbetspass. Priset får detta skulle patienterna få betala.

För familjeföretag inom restaurangbranschen, i skriande behov av sänkta arbetsgivaravgifter för att få debet och kredit att gå ihop, vore lagen en katastrof. Om krögare tvingades nyanställa på heltid skulle många avstå helt och den svarta sektorn få ny näring.

I livsmedelsbutiker med ett flertal deltidsanställda skulle vissa bli arbetslösa och andra jobba heltid under hårda arbetsförhållanden, med sjukskrivningar och arbetsskador som följd. Många anställda skulle arbeta med ständig oro över att bli av med jobbet när någon arbetskamrat kräver att få gå upp i heltid. I andra branscher skulle inhyrd personal från bemanningsföretag ersätta anställda.

Många unga får in en fot på sin första arbetsplats genom en deltidsanställning. Om Sahlin menar allvar när hon säger att hon vill bekämpa ungdomsarbetslösheten borde hon utmana facket och säg nej till en lag om heltid. Det är ingen idé att försöka möta samhällsproblem med lösningar som motverkar sitt eget syfte.

Lagen skulle också bli ytterligare en pålaga för de småföretag som Mona Sahlin säger sig värna om.

Under blockaden av salladsbaren Wild´n fresh för några år sedan visade Hotell- och restaurangfacket sitt rätta ansikte. Facket krävde kollektivavtal och utsatte ägaren Sofia Appelgren för en enorm press. I längden orkade hon inte stå emot och tvingades sälja. En heltidslag skulle vara ytterligare ett farligt påtryckningsmedel i händerna på ett fackförbund som har visat minimal förståelse för småföretagarnas villkor.