Ordet fritt Åtvidabergs pensionärsorganisationer betraktas från politikerhåll som tjatiga. (Har i åtta år krävt att Kommunala pensionärsrådet återskapas.)

Thomas Lidberg (S) framför detta i Corren 4/4. Han anser också att vi är gammaldags i våra krav. Det är orimligt att vi får information om äldrefrågor före någon annan. Hem och Skola måste tydligen vara med och få informationen om detta samtidigt, annars är det orättvist och särbehandling.

Vår roll vilket vi tidigare framfört är att genom dialog få information om vad som händer inom äldreområdet i kommunen och kunna vidarebefordra detta till våra medlemmar. Samtidigt vara budbärare till kommunen om hur vi tycker det fungerar inom äldreområdet, men som det är nu får vi inget veta.

Inom samhället i stort pågår ofta funderingar hur man skall få ut information till äldre som inte själva har kunskap eller möjlighet att söka via dator. Har detta fullständigt blåst förbi den politiska ledningen i Åtvidaberg? Bland den äldre befolkningen finns massor av erfarenhet och kunskaper som kunde vara till hjälp i vissa typer av frågor, men är tydlingen inget värda. Vi har ju möjlighet att välja vilken vårdcentral vi vill tillhöra, nu är det väl dags att införa möjligheten att välja vilken kommun vi vill tillhöra.

Gunnar Wester

på uppdrag av PRO samorganisation Åtvidaberg, Hannäs och Grebo